06/07/2018

ספר שמות

1 student

קורס ספר שמות מכיל הקלטות אודיו וגם וידאו של שיעורים לפי סדר הפרשות.

ההקלטות נעשו בטווח השנים של שנת תשס”ח (2008) עד היום.

הלימוד הוא על פי ספר הזוהר עם פירוש הסולם, כתבי האר”י ופירושים נוספים:

רש”י, אורח החיים הקדוש ופירושים נוספים עפ”י רבים מגדולי החסידות.

ההקלטות נעשו על ידי הרב שאול יודקביץ.

 

$13.00