01/12/2017

מושגים בסיסיים בקבלה

עולם המונחים של הקבלה ומשמעותם אינו מתיישב בהכרח עם פירושם של המונחים הללו בשפת היום יום.

על מנת להבין את הטקסטים השונים המובאים באתר זה לפי משמעותם בשפת הקבלה, צירפנו לנוחיותכם מילון מושגים בסיסיים בקבלה.

 

מהי קבלה?

קבלה למתחיל

חכמת הקבלה

אור

הבריאה, הצמצום ו‘המפץ הגדול’ עפ”י הקבלה

כוונה – מדיטציה עפ”י הקבלה

ע”ב שמות הבורא

תפילת “אנא בכח” – שם בן מ”ב

חלומות ופשרם על פי הקבלה

שפת הענפים

חוקי החיים

י”ג המידות

קבלה מעשית