09/07/2018

קורס סוד האלף בית 1 – ת’- צ’

4 students

קורס סוד האלף בית, חלק ראשון

מבוא לסוד האותיות וסיפורן של אותיות – ת’- צ’

לימוד סוד האותיות העבריות מן הזוהר ומספר היצירה.

כ”ב האותיות נחשבות כ-22 אבני הבניין של הבריאה, הקורס יעסוק בכוחות שכל אות מייצגת ואיך צורתה והצליל שלה קשורים לאבני הבניין של היקום.

הקורס יעסוק בטקסטים מקוריים של הזוהר וספר היצירה, בעיקר, וכמו כן במדיטציה הייחודית של כל אחת מן האותיות.

עשרה שיעורים

מנחה: שאול יודקביץ

$78.00