17/10/2018

חודש אב – מזל אריה

כידוע, וכאמור במאמרים קודמים, כל חודש מזמן לנו הזדמנויות הנובעות מהייחודיות הספציפית שלו כפי שהיא מושפעת מהמזל ומהכוכב השולטים באותו חודש. לחודש אב (מזל אריה) נודעת משמעות גדולה, שכן תשעה באב נקבע עפ”י המסורת כיום לידת המשיח שתפקידו להביא לקץ הכאב, הסבל והייסורים של כל המין האנושי. אם כך, מה מיוחד כל כך בחודש אב? מהם הכוחות המיוחדים המצויים בחודש זה ביקום? על כך להלן, אך ראשית עלינו להכיר את מזל אריה ואת כוח האריה המתעורר בכולנו במהלך חודש אב.

מזל אריה, מי אתה?

בני מזל אריה ידועים כאנשים בעלי נוכחות, כמנהיגים גדולים וככאלה המרכזים סביבם אנשים רבים. דוגמה טובה לכך היא האר”י (אותיות אריה), אשר עוד בחייו הכירו בגדולתו ועוצמתו כך שכונה בפי כל “האלוהי” (האר”י =  האלוהי ר’ יצחק). ודוק: אפילו משה רבנו לא זכה לכינוי שכזה. ואולם, חשוב לזכור כי מאידך עלולים בני מזל אריה להגיע לעיתים גם למצבים של פאתטיות מביכה.

“אריה” אלו הן גם אותיות “ראיה” – מלמד על היכולת לראות דברים ובמיוחד את האור. כמו כן, בקבלה יש ארבע חיות קודש: אריה, שור, נשר ואדם. האריה מסמל את ספירת חסד, היא האור – השפעה, נתינה ואהבת חינם. כמו כן, אריה בגימטריה זה 216 שזה גם הערך של “גבורה” (הוא כוח הדין – קו שמאל). כלומר, יש בהם דומיננטיות של חסד וגבורה יחדיו. אלמנט החסד בא לידי ביטוי גם ביסוד המים, המסמל את הנתינה, ושולט במזלות הקיץ, כשכל מזל מאופיין בנתינה שונה. הסרטן הוא זה שנותן את האוכל (דואג). האריה הוא זה שנותן את העצות, כי הוא רואה דברים שאנחנו לא רואים (אריה בחילוף אותיות – ראיה) ומזל בתולה נותנים את הפרטים הקטנים.

אם נחזור לאריה, אז מחד יש בו נתינה  אבל מאידך יש בו גם מנהיגות ושניהם יחדיו נותנים לו את כוחו, כפי שיבואר להלן.

הכוחות השולטים בחודש אב

ספר יצירה, המיוחס לאברהם אבינו, מדבר על מבנה וסודות היקום ולפיו העולם נברא מ-22 תדרים שאלו הם 22 אבני הבניין הבסיסיות של כל היקום. הפיסיקה המודרנית נהייתה שותפה לרעיון זה עם גילוי תורת המיתרים בשנות ה-80 של המאה ה-20, אלא שהפיסיקאים לא יודעים לספר איך אותם מיתרים/תדרים משפיעים על החיים למעט העובדה שכל דבר שאנו מכירים בעולם שלנו מורכב למעשה מתדרים שונים. הקבלה, לעומת זאת, מצאה כי 22 התדרים מיוצגים ע”י 22 האותיות העבריות, המשמשות ככלים להעברה של שפע רוחני. כל חודש מושפע משתי אותיות עבריות; אחת שולטת על הכוכב השולט באותו חודש והאחרת שולטת על המזל האסטרולוגי של החודש.

בחודש אב שולטות האותיות כ’ ו-ט’, כאשר כ’ שייך לחמה (שמש), שהיא הכוכב השולט על מזל אריה, והאות ט’ שולטת במזל אריה.

מה מיוחד כל כך באותיות אלה?

ט’ – בהקדמת ספר הזוהר מופיע מאמר בשם “מאמר האותיות דרב ינון הסבא” המספר בצורה של משל כיצד באו האותיות קודם הבריאה לפני הבורא כדי להגיד “בי תברא את הבריאה”. כל אחת פרשה את טיעונה לפני הבורא  ומתוך הדיאלוג הזה אנו למדים על הכוח, האנרגיה והמהות של אותה אות בעולם ובחיים שלנו.

בדיאלוג עם האות ט’ נאמר כך: “נכנסה האות ט’ אמרה לפניו. ריבון העולם טוב לפניך לברוא בי את העולם כי אתה נקרא טוב וישר. אמר לה לא אברא בך את העולם כי טובך סתום בתוכך וגנוז בתוכך שכתוב “מה רב טובך שצפנת לייראך” וכיוון שהטוב גנוז בתוכך הרי אין בו חלק לעולם הזה שאני רוצה לברוא אלא לעולם הבא”. האות ט’ בנויה בצורה של כמעט מעגל ושלוחה שנכנסת פנימה ומתחבאת. אותה שלוחה חבויה מסמלת למעשה את הכוח העצום שגנוז באות זו עבור העולם הבא והוא האור הגנוז – האור אשר נברא כבר ביום הראשון לבריאה (“ויאמר אלוהים יהי אור, ויהי אור” בראשית א’, 3), וזהו הכוח העצום שנמצא בחודש אב.

האות כ’ היא האות של כוכב חמה (שמש) השולט בחודש אב. כידוע, כל הכוכבים סובבים את השמש, ואף בכך יש ללמד על אופיים של בני מזל אריה. לכוכב זה שני שמות נפוצים: שמש וחמה, המסמלים צדדים באישיות שלנו – הצד הפנימי יותר הוא שמש והחיצוני הוא חמה.

אשר לחיצוני, ידוע כי בני מזל אריה רואים עצמם כמנהיגים וככאלה ש”יודעים יותר טוב” והם גם אוהבים את ההצגה והדרמה. אם נאתגר את מקומם בראש, הם ידאגו לשים אותנו במקום. מנהיגותם יכולה להיות חמה ושורפת לכל שמסביבם. ואולם, מכיוון שגאוותם היא הנקודה הרגישה שלהם, קל מאוד להרגיע אותם וזאת באמצעות מחמאות וחנופה. אשר לפנימיות, שמה השני של החמה הוא שמש, מהשורש שַמָש, שכן כל מנהיג תפקידו בראש ובראשונה לשמש את העם אותו הוא מנהיג.

ברגע שנכנס חודש אב מתעורר בכולנו האריה שבקרבנו. בתשעה באב נחרב הבית באמצעות שריפה, היא אש החֵמה. עפ”י המסורת נחרב בית המקדש השני בגלל שנאת חינם. מסתבר, כי ראשי היישוב בירושלים בדקו ומצאו עם פרוץ המרד ברומאים, כי יש בידם אספקה של מזון ומים שתספיק להם להסתגר בתוך חומות הבצורות למשך עשרים שנה. אלא שמרגע שהחל המצור רבו המחלוקות בעיר וכל אחד חשב שהוא יודע טוב יותר מחברו כיצד להתנהל למול הרומאים, מה שהגיע בסופו של דבר לכדי מצב בו זה החל מכלה ומבער את מחסנו של זה עד שנשארו ללא אספקה.

אין זה מקרה ששליליות זו – לא לנהוג כבוד וסובלנות זה בזה ותחת זאת להלחם אח באח בקנאות מופרזת – יצאה אל הפועל דווקא בשרפה בתשעה באב. וכך בכל שנה מתעוררים כוחות המחלוקת ואי הסובלנות מחדש, שכן לא השכלנו לתקן את שקילקלנו. וכבר אמרו חז”ל כי בית המקדש השלישי ירד באש מהשמיים. כלומר, האש ששרפה היא זו שתבנה ותגלה בעולם ובכל אחד מאיתנו את האות ט, את הטוּב הצפוּן, את האור הגנוז.

כל זה יקרה ברגע שנבין שאנו כאן כדי לשמש את הזולת, כשם שהשמש משמשת את כל הכוכבי הלכת שסובבים אותה ובלעדיה אין להם חיים ואין להם קיום. אם אנו רוצים שאנשים יעריכו אותנו, אם אנו רוצים להנהיג ולברוא ולמצוא שיתוף פעולה עם זולתנו, אנו צריכים לקבל את הכוח והמודעות של אריה. להבין שכל אחד מאיתנו ניחן בראיה שונה ובהבנה שונה של הדברים, כי למעשה כל אחד מאיתנו שונה מזולתו ולכל אחד מאיתנו יש ייחודיות שניתן ללמוד ממנה ושלזולתו אין. השאלה היא איזה סוג של מנהיגות אנחנו רוצים ליצור ואיך נעניק וניתן את מה שייחודי לנו? האם בצורה של החמה ששורפת ומאמללת, או בצורה של השמש שמשמשת ומחייה והיא המקור לכל החיים. אם נפעל נכון אזי נזכה לגלות את האור הגנוז שבתוכנו וללידאת המשיח ביום תשעה באב וכך נוכל לחגוג באמת ובתמים בט”ו באב את חג האהבה, שהיא היכולת להיות עם זולתנו ללא גאווה ובמצב של אחדות, של שלום, של שלמות.

ללימוד נוסף על ראשי חודשים ניתן להיכנס לאוניברסיטה של חיים קבלה

 

חודש ניסן – מזל טלה

חודש אייר – מזל שור

חודש סיון – מזל תאומים

חודש תמוז – מזל סרטן

חודש אב – מזל אריה

חודש אלול – מזל בתולה

חודש תשרי – מזל מאזנים

חודש חשון – מזל עקרב

חודש כסלו – מזל קשת

חודש טבת – מזל גדי

חודש שבט – מזל דלי

חודש אדר – מזל דגים