17/10/2018

חודש אייר – מזל שור

חודש אייר עפ”י הקבלה

עפ”י הקבלה, מפת כוכבי השמים משקפת עבורנו את הכוחות הרוחניים המתגלים בעולם שלנו באותו הזמן ומשפיעים על חיינו וזאת, כך ספר הזוהר בפרשת יתרו, בדומה לפניו של האדם המשקפים את שהוא מרגיש עמוק בפנים. צריך גם לזכור שבני מזל מסוים לא יתנהגו כולם בדיוק באותה הצורה וזאת משום שישנם גורמים רבים המשפיעים על אופיו של האדם ודרך התנהגותו מעבר למזל החודש, כמו למשל, שעת הלידה ומפת השמיים ברגע הלידה. והכי חשוב, הבחירה החופשית של כל אחד מאיתנו היא שתקבע בסופו של יום כיצד נחווה את חיינו וכיצד ננהג.

עונת השנה הטעונה ביותר בעוצמות רוחניות היא האביב, אשר לפי ספר היצירה, המיוחס על ידי המקובלים לאברהם אבינו, הכוח השולט בה הוא יסוד האש. יסוד זה, הן לפי האסטרולוגיה והן לפי הקבלה, מסמל עוצמה, יצירתיות, אנרגטיות וגאווה. יותר מכל, מסמל יסוד האש את הרצון לקבל, שהרי ברגע שהאש תפסיק לקבל (חמצן וחומר בערה) היא תפסיק להתקיים. זו הסיבה שבני מזלות עונת האביב יכולים להיות, אם הם לא רוחניים, אנשים אנוכיים למדי. היצירתיות שלהם והאנרגיה הבלתי נגמרת שיש להם רוב הזמן, תהיה במידה רבה סביב עצמם והאינטרסים שלהם.

המקובלים מלמדים אותנו, כי בכל אחד מחודשי השנה שולט אחד מצירופי שמו של הבורא שיש ביכולתו לעזור לנו להפיק את המרב מאותו חודש, שכבר שאלו מקובלים מדוע תפילתם של בני ישראל לא נענית? והשיבו, כי אינם יודעים את הצירופים. כלומר, אין להם את הכוונה הנכונה, את התדר הנכון, שיאפשר להם את הגישה והחיבור לעולמות העליונים, על מנת שיוכלו למשוך מהם את הכוחות והאנרגיות שלהם הם זקוקים.

כמו כן, קבעו המקובלים, כי כל צירוף שכזה הוא ראשי תיבות או סופי תיבות של פסוק מסוים בתנ”ך. אמנם, קרוב לוודאי שאם נחפש בתנ”ך נמצא מאות, אם לא אלפים, של פסוקים שיתאימו לצירוף כזה או אחר, ועדיין קבעו מקובלים בתיקוני זוהר, כי פסוק מסוים – הוא ולא אחר – שייך לחודש מסוים.

מהו, אם כן, הצירוף של חודש אייר? אומר ה”בני יששכר”, כי הצירוף השולט בחודש זה הוא יהה”ו שהוא ראשי התיבות של הפסוק “יתהולל המתהלל השכל וידוע”, כמפורט להלן.

ממשיך ה”בני יששכר” ואומר כי ישנם שני סוגים של תפילין – תפילין של רש”י ותפילין של רבנו תם, וכי ההבדל ביניהם הוא באופן שבו מסודרים הפרשיות שבתוך תפילין של ראש. המקובלים מסבירים, כי בתפילין של רש”י, הקלף הראשון הוא כנגד האות י’ של יהו”ה, והקלף השני הוא כנגד האות ה’ וכן הלאה, ואילו בתפילין של רבנו תם מופיעים אותם קטעים בדיוק, אולם שני הקטעים האחרונים הוחלפו, כך שנוצר למעשה סדר של יהה”ו. עפ”י מקובלים, אנשים נשואים, להבדיל מרווקים, רשאים להניח תפילין של רבנו תם, ומסביר האר”י כי זאת עקב יכולתם להתחבר לתדרים גבוהים יותר, ובכללם הצירוף יהה”ו (בעזרת התפילין של רבנו תם) להבדיל מהתדר יהו”ה המתאפשר לכולם.

אשר לצירוף יהה”ו, ישנו מדרש שאומר כי זהו הצירוף של ביאת המשיח ולאור העובדה כי צירוף זה שולט בחודש אייר, הרי שכנראה שיש בחודש זה כוח כלשהו, או סגולה כלשהי, השייכת לביאת המשיח, כפי שיבואר להלן. אך בטרם נעשה כן נסביר את המשמעות של שני הצירופים הללו:

יהו”ה – זהו צירוף המלמד על העבודה שעלינו לעשות. זהו עולם של עשייה. י”ה הוא מקור הכוח. ו’ הוא הצינור של הכוח. ה’ הוא “הצרכן” שמקבל את הכוח. אלא, שלא תמיד הצרכן מחובר אל ה- ו’, אל הצינור, ואז הוא צריך לחפש את החיבור אליו. כיצד עושים זאת? צריך להיות במצב של השפעה ונתינה על מנת לשנות את התדר שלנו מתדר של ה’ הנמצא מתחת לתדר של ו’.

יהה”ו – הצינור נמצא בתחתית, בסוף הצירוף, וה- ה’ נמצא מעליו. קרי: “הצרכן” מחובר כבר באופן ישיר וללא מתווכים ל”יצרן”, והכוח והאנרגיה מגיעים אליו בצורה הכי נקייה שיכולה להיות. זוהי ביאת המשיח – כולם מחוברים באופן ישיר לבורא. זהו עולם נטול עשייה, ומכאן עוצמתו של הצירוף הזה וכפועל יוצא אף עוצמתו של חודש אייר.

תחשוב בקטן תחיה בקטן

אומר “הבני יששכר” “… וכאשר תתבונן כל זה תבין שגם החודש הזה שבו מאיר הצירוף הנ”ל מסוגל להשגה…”. “השגה”, מסבירים מקובלים, היא הצורה שבה אנו משיגים ותופסים את המציאות שלנו, היא זו שתקבע את שקורה לנו, את חוויות החיים שלנו ואת תוצאותיהן, שכן האדם הוא תבנית נוף מולדתו. משמע, איך שגדלנו, חונכנו ולמדנו לתפוס ולהבין את המציאות, כך נחווה אותה. אם עולם האמונות והתפיסות שלנו הוא של סבל כך גם נחווה את חיינו, ולהבדיל אדם המתפעם ומתפעל מיופיים של החיים.

חודש אייר מאפשר לנו להגיע ל”השגה” גבוהה, וככל שנגיע להשגה ולהבנה שיותר קרובה למחשבת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו, כך החיים שלנו יהיו טובים יותר. לפיכך, אומר “הבני יששכר”, שליטה במחשבה מביאה לשליטה בחיים, שכן הרהור מחשבה כמוהו כדיבור ועל כן יש לשלוט בה ולנווט אותה לכיוון שבה היא צריכה לילך. כלומר, לחשוב כל הזמן בצורה חיובית, ואם נכנסת מחשבה שלילית אזי יש לסלקה, וזאת בעזרת מחשבה חיובית חדשה, שכן סילוק החושך, כך מקובלים, נעשה באמצעות הכנסת אור. קרי: עלינו להיות עסוקים בטוב ולא ברע.

לפיכך, אך ברור הוא מדוע בחודש אייר יש סגולה לרפואה, שכן ריפוי מערכת האמונות שלנו (ההרהור והמחשבה) שהביאה למחלה יש בה גם לרפואתה. וכאמור, את החושך מסלקים ע”י אור ואין טוב מחודש אייר ומזל שור לעשות זאת.

הכוחות של מזל שור

בעונת האביב שלושה חודשים – ניסן, אייר, סיוון – אשר המזלות שלהם (טלה, שור ותאומים) נחלקים על פי הקבלה לשלושה קווים – ימין (חסד ונתינה), שמאל (דין ורצון לקבל) ואמצע (רחמים ואיזון). מזל שור מייצג מבין השלושה את קו שמאל, שכן הוא מושך יותר אור מכולם. ביטוי לכך נראה בשמות הסובבים מזל זה:

  • השם אייר בא מן המילה אור עצמה.
  • שמו המקראי של חודש אייר הוא יֵרַח זיו, שהיא מילה נרדפת לאור.
  • הכוכב השולט בחודש זה הוא כוכב נגה (מילה נרדפת נוספת לאור).
  • בחודש זה חוגגים את ל”ג בעומר אשר על אף שאינו מן התנ”ך יש לו מסורת ארוכה ומכובדת, ובו נסתיים הגילוי של ספר הזוהר, כאשר זוהר היא גם כן מילה נרדפת לאור.

פועל יוצא מריבוי האור בחודש זה הוא שלבני מזל שור יש כוח לא רגיל להשיג את רצונם, ובמיוחד כשהיסוד של מזל שור עצמו הוא יסוד האדמה או עפר, קרי: הם מציאותיים, יעילים וממוקדים במטרה. ואולם, השילוב של יסוד האדמה עם יסוד האש נותן תוצאה לא כל כך קלה – בני מזל שור הם אנוכיים וממוקדים בעצמם וברצונותיהם כמעט ללא תקנה, לכן גם יצא להם שם של אנשים עקשנים וחומרניים.

שם המזל “שור” מקביל לדמות השור במעשה המרכבה בפרק א’ בספר יחזקאל. ארבע חיות הקודש הן אריה (קו ימין), שור (קו שמאל), נשר (קו אמצעי) ואדם (הכלי המוציא לפועל) מכאן מסמל השור את קו השמאל והרצון לקבל בתנ”ך ובכתבי הקבלה.

חכמת הקבלה מלמדת שהאור לכל השנה מקורו באביב ומכיוון שבני מזל שור מסוגלים למשוך את האור הזה בכוח רב ובן רגע, הווי אומר: אנרגיה, חזון (הרצל, חוזה המדינה, היה בן מזל שור) ותחושה שהכול נהדר, הרי שרבים מהשוורים חיים רוב הזמן באשליה שהכול נהדר, הם אופטימיים נצחיים ובעלי מצב רוח טוב. בדומה לשור הרועה באחו ולא מחפש צרות, יחפשו בני המזל את הסביבה הנוחה, הבטוחה והנעימה. הם לא כל כך אוהבים לעשות גלים ולהסתבך בבעיות ובגלל היציבות והרצון להישאר במקום, בני מזל שור ידועים בדרך כלל כנאמנים, עקביים, סבלניים, סובלניים, שומרי חוק, וידידותיים. הם אינם ביקורתיים והם נראים בדרך כלל טוב.

האור הגדול של מזל שור נותן תחושה טובה ומילוי, אבל אור גדול ללא נתינה באותה מידה יכול גם לגרום לסבל ולייסורים (האש גם שורפת) והתקנה היחידה לכך היא ללמוד לתת ולאהוב את הזולת ללא חשבון.

נגה – כוכב האהבה, אייר – זמן של אהבה

מזל שור נישלט על ידי כוכב האהבה, כוכב נגה, ומכאן הנטייה של בני המזל לחיפוש אחר תענוגות החיים ובעיקר תענוגות הבשר. הגימטרייה, הערך המספרי, של נגה הוא 58 שהוא נח, ובכך יש ללמדנו על הדרך הנוחה שבני מזל שור יחפשו לנוע בה, או את המקום הנח ביותר לשבת בו. אם נמצא בני מזל שור טורחים ועובדים, הרי זה מתוך ידיעה מוחלטת שיגיעה זו תביא אותם אל המנוחה ואל הנחלה.

מצב זה של אהבה בו נתונים בני מזל שור הוא אודות לאור הגדול הסובב אותם. כידוע, כאשר אדם מלא בהארות הוא נמצא במצב של אהבה ויותר קל לו להיות סבלני ולקבל את הזולת, ומכאן אופיים הנוח של בני המזל, היותם שוחרי שלום והתרחקותם ממלחמות וקונפליקטים. אולם, אליה וקוץ בה, והיא השאננות, שכן כאשר נעדיף רק לשבת במנוחה עלולות לחמוק מאיתנו אפשרויות ואולי אף גרוע מכך לא נהיה מספיק ערים לסכנות ונתעורר מאוחר מדי.

ספירת העומר

נושא האהבה חשוב מאד לכולנו דווקא בחודש אייר, שכן “שור” בגימטרייה זה 506 שהוא גם הערך המספרי של “אהבת חנם”.

עניין זה מכניס אותנו לנושא של ספירת העומר, הספירה של שבעה שבועות שבין פסח לשבועות. הספירה כוללת את השבועיים האחרונים של חודש ניסן, השבוע הראשון של חודש סיוון ואת כל חודש אייר. ספירת העומר היא זמן של דינים על פי הקבלה, זמן שצריך להיזהר בו.

המסורת אומרת שזה זמן של אבלות לזכר 24 אלף תלמידי רבי עקיבא שמתו משום “שלא נהגו כבוד זה בזה”. ויש כאן רמז למה שיכול לקרות לנו בחודש שהוא מוצף בכל כך הרבה הארה. מחד, ההארה הזאת יכולה להביא את האדם לריפוי, זיכוך והיטהרות, שהשיא שלהם הוא בחג השבועות, מאידך, חוסר כבוד, שנאה ופירוד יכולים להביא לאסון ולכאב שהם דין קשה בעיקר בחודש הזה. עלינו להבין ולהשתמש בכוח הרפואה שבחודש זה (אותיות ה- י’ שבשם אייר שוות ערך לאות כ’ ומכאן השם ארך, מלשון ארוכה = רפואה) כאשר הרפואה נרמזת בפסוק מספר שמות (פרק ט”ו, פ’ כ”ו) “אני יהוה רופאך”, ראשי תיבות “איר”.

עלינו להבין ולהשתמש בכוח הרפואה שבחודש  אייר כהכנה לחג השבועות, למעמד מתן תורה, ל-“ואהבת לרעך כמוך”.

ללימוד נוסף על ראשי חודשים היכנסו לאוניברסיטה של חיים קבלה

 

 

 

 

חודש ניסן – מזל טלה

חודש אייר – מזל שור

חודש סיון – מזל תאומים

חודש תמוז – מזל סרטן

חודש אב – מזל אריה

חודש אלול – מזל בתולה

חודש תשרי – מזל מאזנים

חודש חשון – מזל עקרב

חודש כסלו – מזל קשת

חודש טבת – מזל גדי

חודש שבט – מזל דלי

חודש אדר – מזל דגים