17/10/2018

חודש סיון – מזל תאומים

אמרו חכמים, כי “מגלגלים זכות על יום זכאי וחובה על יום חייב”. כלומר, לא בכדי נקבעו זמנים מסוימים בלוח השנה העברי שבהם חוגגים חג כזה או אחר, ונמנעו מלקבעם במועדים אחרים. שכידוע, עפ”י האסטרולוגיה לכל יום יש כוח משלו וחלקם נחשבים כימים ומועדים טובים יותר וחלקם פחות. כך למשל ימים ב’ ו- ד’ נהוג שלא להתחיל בהם דברים חדשים, וגם ספירת העומר ידועה כתקופה שיש להיזהר בה. מדוע, אם כן, חל חג השבועות, הוא חג מתן תורה, דווקא בחודש סיוון? על מנת לענות על שאלה זו עלינו להבין וללמוד על כוחו של חודש סיוון ועל כוחו של מזל תאומים.

“תאומים” על שום מה?

במקורות מוזכרים תאומים במספר מקומות. אחד מהם הוא שיר השירים, שבו נאמר “שְׁנֵי שָׁדַיִךְ … תְּאוֹמֵי צְבִיָּה” (שיר השירים ה’, ד’). מה הקשר בין החזה לבין מזל תאומים? מסביר ספר הזוהר כי המונח תאומים מסמל את המהות של שניים שהם אחד. זהו החיבור בין קו ימין (נתינה וחלוקה) לבין קו שמאל (קבלה ולקיחה), שכן יד ימינו של אדם מייצגת את ספירת “חסד” – קו ימין, ויד שמאלו היא “גבורה” – קו שמאל. החזה מייצג את קו האמצעי, הכוח שיוצר מעגליות, איזון ושלמות, היכולת לחבר שניים שונים לאחד בהרמוניה – היכולת לקבל על מנת לתת.

מזל תאומים הוא המזל השלישי בלוח השנה של התורה, (וגם בלוח האסטרולוגי) ולכן הוא מסמל את כוח הקו האמצעי שהוא תמיד מיוצג על ידי המספר שלוש. כוחו של הקו האמצעי הוא שמאפשר את קיומם של חיים, הוא הסוד לאהבת אמת ולאיזון חברתי, בדיוק כמו אצל האבות. אברהם היה קו ימין. יצחק היה קו שמאל. יעקב הוא קו האמצע. הוא השלמות והאיזון. כלומר, החודש השלישי, מאחר שהוא חודש של איזון ושלמות, יש בו לאפשר לנו להשלים את התיקון שלנו.

את ההוכחה לכוחו של הקו האמצעי נותנים לנו המקובלים מן העולם הגשמי. הנוזלים בגוף האם, צבעם אדום, הוא צבע הדם המסמל את ה”אני” – קו שמאל, גבורה. לעומת זאת חלב האם, היוצא מן החזה – “תאומי צביה”, שאותו יונק התינוק וממנו הוא מקבל את חייו, צבעו לבן, המסמל את הנתינה והאהבה. זה הכוח של מזל תאומים – לקחת את החיובי ואת השלילי, לחברם יחדיו ולהפוך את האנוכיות לכוח של נתינה. זו גם הסיבה לאכילת מאכלי חלב בשבועות.

במילים אחרות, יצאנו ממצרים במזל טלה, אשר עפ”י האסטרולוגיה הוא הסמל לאגוצנטריות של ילד קטן, ועברנו תהליך של 49 יום של ספירת העומר כדי להגיע למזל תאומים ולמתן תורה, שהיא שני לוחות הברית המהווים את סמלו של מזל תאומים. שניים שהם אחד, כאשר כל התורה כולה היא “ואהבת לרעך כמוך”, אני ואתה ביחד, זה העולם האמיתי. היא מסמלת יותר מכל את יציאתנו מעבדות לחירות, את הפיכתנו מעם של עבדים העסוק בעצמו בלבד, עם שהוא עבד לפחדיו, כעסיו ולחציו, לעם שחי חיי נצח, עם חופשי. כשירד משה מהר סיני נאמר “…והמכתב מכתב אלוהים הוא חרות על הלוחות” (שמות ל”ב 16). אמרו חז”ל, אל תקרא חָרות כי אם חֵרות, שהלוחות היה בהם את כוח החירות מכל העבדויות למיניהן. חודש סיוון טומן בחובו את המסוגלות להגיע למצב של חירות ולכן ניתנה התורה דווקא בחודש זה.

כוכב (מרקורי Mercury)

מרקורי, הנקרא “כוכב” בעברית, הוא הכוכב השולט על חודש סיוון ומזל תאומים. במיתולוגיה היוונית היה מרקורי השליח, כלומר זה שנמצא בשני הצדדים – פעם אצל הנותן ופעם אצל המקבל. זה הכוח של קו אמצעי, שהוא מעין צינור שמעביר מהנותן למקבל.

פרשנות אחרת לשם “כוכב” נמצא בחכמת הקבלה. אם נחלק את המילה- כוכב, אזי כ”ו בגימטריה הם 26 שזה גם ערכו של שם – יהו”ה (הקב”ה, כח הנתינה השמימי). כ”ב מסמל את 22 האותיות שהן הבסיס לבניין היקום (22 אותיות של השכינה, היכולת הארצית לקבל). מכאן שכוכב מסמל חיבור בין הקב”ה לשכינה, בין קו ימין לקו שמאל, בין שמים וארץ, בין הרוחני לגשמי, והוא מאפשר את מעמד הר סיני אשר מסמל עפ”י המסורת חתונה בין עם ישראל לקב”ה. זהו למעשה החיבור בין העולמות שהופך זכר ונקבה, גוף ונשמה לאחד.

הזוהר מלמדנו, כי כל אדם חי למעשה בשני מימדים – העולם העליון (הנשמה) והתחתון (הגוף). ראיה לכך מוצא הזוהר בסיפורי התנ”ך, כאשר מלאך ה’ קורא לגדולי האומה שלנו פעמיים – “אברהם אברהם” (וכך גם “יעקב יעקב”, “משה משה” ו-“נח נח” וכיוב’). פעם לאברהם של העולמות העליונים ופעם לאברהם של העולם הגשמי, ומכאן למדים כי אדם רוחני חי בשני עולמות בו זמנית.

החיבור הזה בין עולמות עליונים ותחתונים הוא גם תכליתן של המצוות שאנו מקיימים, שכן אותיות “מצ” של המילה “מצוה” הן קוד בשפת אתב”ש. האות מ’ היא העשירית מהסוף והיא מתחלפת עם האות י’ שהיא עשירית מתחילת ה- א”ב. האות צ’ היא חמישית מהסוף והיא מתחלפת עם האות ה’ שהיא חמישית מהתחלת ה- א”ב. כלומר קיבלנו “יה” שהן מסמלות את העולמות העליונים ו- “וה” של המילה “מצוה” מסמלות את התחתונים. מכאן שהמילה “מצווה” היא למעשה יהו”ה והיא מסמלת את היכולת של האדם לצוות ולחבר בין רוחני וגשמי. כלומר, אין די בביצוע פעולת המצוה אלא עלינו להיות מחוברים לתדר קוסמי רוחני, שבמעשה שלנו אנו משנים את המאזן שביקום כך שאנו מכניסים יותר כוח של חסדים ורחמים לעולם כולו, ורק אז זה ניתן לקרוא לפעולה שביצענו “מצוה”.

כוחו של חודש סיוון

בספר יצירה נאמר “המליך אות ז’ בהילוך וקשר לו כתר וצירפן זה בזה וצר בהם תאומים בעולם וסיוון בשנה …”. האות ששולטת על כוכב (מרקורי) על פי ספר היצירה היא האות ר’, וכשנחבר את שתי האותיות נקבל ר”ז – סוד החיים שמוצפן באנרגיה של מזל תאומים וכוכב, היכולת לאזן בין רצונות שונים, דחפים שונים, בני אדם שונים לאחד שלם – זהו סודה של האהבה. היסוד השולט במזל תאומים הוא יסוד האוויר שגם הוא קו אמצעי ומכיוון שמזל תאומים הוא השלישי בחודשי האביב יש בו כח של אוויר גם מצד היותו השלישי.

במעמד הר סיני, שחל בחודש סיוון ובמזל תאומים, השתתפו ששים ריבוא איש כאחד (שש מאות אלף גברים מגיל 20 עד 60), אם נוסיף מספר דומה של נשים ואת הילדים והזקנים נגיע לכמעט שלושה מליון. לפי ספר הזוהר, כל אחד באותו מעמד חווה ושמע משהו אחר, וכולם צודקים. היכולת לראות את כל הזוויות השונות ולחבר את כולן לתמונה אחת רב ממדית קיימת במזל זה. זהו הסוד של התורה ושל קו האמצעי, לאפשר לכל הפרשנויות ולכל הדעות לדור בכפיפה אחת. לדעת שכולן יתכנו ולכולן יש מקום ואין כאן שום סתירה פנימית.

“שמור וזכור בדיבור אחד”. עשרת הדיברות נכתבו בתורה פעמיים – בספר שמות בפרשת “יתרו”, ובספר בדברים בפרשת “ואתחנן”. פעם אחת נאמר “שמור את יום השבת לקדשו” ובפעם השנייה “זכור את יום השבת לקדשו”. איך זה יתכן? קו אמצעי מאפשר לנו גם את הפירוש הזה וגם את הפירוש האחר. את שניהם ביחד ואת כל אחד לחוד. גם לרצות לקבל לעצמי וגם לרצות לתת בעת ובעונה אחת. זהו הנס המאפשר דבר שעל פניו אינו אפשרי, זהו הקו האמצעי, החודש השלישי, מזל תאומים. החיבור לכוח הזה הוא סוד החיים שאחרת נהיה תמיד מבולבלים, תמיד במצב של חושך ושל עבדות.

בעולם המדע התווכחו במשך שנים האם האור הוא גל או חלקיק, ולבסוף הגיעו פיסיקאים למסקנה כי האור הוא גם חלקיק וגם גל. כלומר כולם צודקים, אלא שהכול תלוי באופן שבו אנו מסתכלים על האור. כך הוא חודש סיוון, המאפשר להיות בו זמנית כאן ושם, להיות במסגרת של גל שנמצא בכל מקום, שאז אנו מחוברים לכול ונמצאים בכול, אך גם מאפשר לנו לעיתים לעשות תיקון ולרדת לרמה של חלקיק – לראות רק חלק אחד מהתמונה הכוללת, רק את עצמנו ואת הסבל שלנו ולהבין שאנחנו שונים מכל היתר. המצב הזה של הלוך ושוב בין מצב של גל למצב של חלקיק אלו הם החיים.

בני מזל תאומים

צירוף אותיות החודש הוא רז – סוד, מכאן גם החיפוש המתמיד של בני המזל אחר מידע החסוי מן העין. הערך המספרי (גימטריה) רז = אור (207) המצביע על האור הצפון באותו המזל.

החיבור המיוחד בין הדומיננטיות של יסוד האוויר אצל מזל תאומים שמסמל מהירות וגמישות מחשבה עם כוכב הלכת כוכב שהוא המהיר מבין כוכבי הלכת (שנת כוכב היא 88 ימים), והוא גם השם של מתכת הכספית שהיא סמל למהירות, נותן לבני המזל את סמלם המסחרי – מחשבה מהירה כברק.

בני מזל תאומים הם הסמל לתקשורת המודרנית, מהירה ורבת פרטים. המהירות של התאומים היא סמל לאנרגיית חיים ולפקחות מצד אחד או לרגעיות, שטחיות וחוסר קביעות מן הצד השני.

במילה מהירות אפשר למצוא את כחם של בני מזל תאומים כמו גם את חולשתם. מהירות התגובה של התאומים היא מעל לממוצע ביכולתם להבין ולעכל את מה שקורה ולהשיב בו בזמן.

הכח של התאומים הוא הדואליות – ראיית שני הצדדים – ביכולתם לראות דברים דרך יותר מזוג עיניים אחד ולשנות את זווית הראיה בקלות מדהימה. מהירות המחשבה של התאומים נותנת להם כח שכנוע והם יכולים לתקשר עם אנשים בצורה לא רגילה. לכן, כישרונם הגדול כאנשי מכירות. באותה המידה הם יכולים לשנות את גישתם כהרף עין ולהציג את הגישה החדשה כאילו הקודמת לא הייתה, וזה כוחם כאנשי תקשורת ובעיקר כעיתונאים. בני תאומים אינם חומרניים אבל עבורם רעיונות ומידע הם נכס שאותו הם אוספים ושומרים באדיקות.

התיקון

מלבד היותם חברותיים, מקסימים ומבדרים יש בהם צד עמוק יותר. מהירות המחשבה והגמישות הזריזים ככספית נובעים מחוסר פנימי עמוק הדוחף אותם לנוע במהירות בחיפוש אחר הסיפוק. האות ר’ של כוכב מסמלת את החוסר. ריש בעברית – עוני, וכוחו של האביב מבחינה אסטרולוגית הוא יסוד האש שמסמל את האגו והאנוכיות. לכן, כאשר בני המזל חסרים רוחניות שתתבטא במחויבות לזולת ולאהבת אמת, הם יפלו לאנוכיות ולשטחיות ריקנית אותה ינסו למלא בנדודים אינסופיים בשדות המידע ומערכות היחסים. הם יבואו לידי סיפוק של ממש רק כאשר תהיה להם מחויבות עמוקה לערכים – חיבור עם העולם הרוחני, למערכות יחסים – חיבור עם הזולת, לעצמם – חיבור בין חומר לרוח, גוף ונשמה.

ללימוד נוסף על ראשי חודשים ניתן להכנס לאוניברסיטה של חיים קבלה

 

 

 

חודש ניסן – מזל טלה

חודש אייר – מזל שור

חודש סיון – מזל תאומים

חודש תמוז – מזל סרטן

חודש אב – מזל אריה

חודש אלול – מזל בתולה

חודש תשרי – מזל מאזנים

חודש חשון – מזל עקרב

חודש כסלו – מזל קשת

חודש טבת – מזל גדי

חודש שבט – מזל דלי

חודש אדר – מזל דגים