17/10/2018

חודש תשרי – מזל מאזנים

חכמת הקבלה מלמדת כי הבורא הוא אינסופי וכי כל רצונו הוא להיטיב עמנו, הנבראים. כמו כן, חכמת הקבלה מלמדת כי עתידם של בני האדם נקבע בדרך של סיבה ותוצאה. קרי: מעשה חיובי יגרור אחריו תוצאות חיוביות, ולהיפך. מכאן, שלנו נתונה הבחירה לקבוע את “תסריט חיינו”. על פי ספר הזוהר, כל שנה, בחודש תשרי, אנו מקבלים הזדמנות לברוא את עצמנו מחדש ולמשוך את כל השפע שהבורא מציע לנו אל תוך חיינו.

בחודש תשרי נפתח בפנינו שער בזמן, המאפשר לנו כניסה למימד גבוה יותר שנקרא בפי המקובלים “ספירת בינה“, היא מחסן החיים של היקום, וממנה אנו יכולים למשוך שפע וברכה ולשנות ולעצב את המציאות לפי רצוננו. כמובן, שאין זה מקרי שדווקא חודש תשרי משופע בחגים חשובים כל כך שכן דווקא בזמן זה פועלים ביקום כוחות שאמורים לעזור לנו בתהליך האמור של הבריאה מחדש של גורלנו.

ספר יצירה אשר מדבר על מבנה וסודות היקום, מסביר כי העולם נברא מ-22 תדרים שאלו הם 22 אבני הבניין הבסיסיות של כל היקום. תדרים אלו מיוצגים ע”י 22 אותיות האלף-בית המשמשות ככלים להעברה של שפע רוחני. כל חודש מושפע משתי אותיות עבריות. האחת שולטת בכוכב השולט באותו חודש והאחרת שולטת על המזל האסטרולוגי של אותו החודש. בחודש תשרי האות השולטת במזל מאזניים היא ל’ והאות השולטת בכוכב השולט בחודש זה – כוכב נגה – היא פ’.

 

מזל מאזניים

מזל מאזניים סימנו מאזני משפט – הזמן בו נשקלים במאזנים המעשים הטובים אל מול הרעים. היסוד של מזל מאזנים  הוא אוויר – קו האמצעי, כח האיזון.

בגוף האדם, מצוי מנגנון האיזון (שיווי משקל) באוזן, כאשר שורש המילה אוזן, הוא גם, שלא במקרה, השורש (א.ז.ן) של המילה “מאזניים”. מכאן, שהאיזון והצדק הם בנפשם של בני מזל מאזניים.

ל

הרמז לחיבור לספירת בינה, מקור החיים בעולמנו, הוא במבנה האות ל’ השולטת במזל מאזניים. זו האות היחידה באלף בית העברי (אותיות סת”ם) שעולה מעל לשורה, כלפי מעלה, זאת כדי לרמוז על הכח הטמון באות ל’ שהוא יכולת החיבור לעולמות העליונים. מכאן לומדים שבחודש תשרי נפתחת לנו גישה לקבל ולמשוך שפע וברכה מספירת בינה, מאגר החיים של היקום. האות ל’ גם מרמזת על יכולתם המיוחדת של בני מזל מאזנים להתחבר לעולם שמעבר ולמשוך משם ידע וכח.

חיזוק נוסף לקשר לספירת בינה, הוא שבשפת המקובלים, אברי הגוף הם השתקפות של ספירות עץ החיים ולכן, נפוץ הדבר בכתבי הקבלה (שפת הענפים) ש”אוזן” היא בינה (עיןחכמה, אף – ז”א ופהמלכות).  ולכן, “עליה לרגל” הכוונה היא לעלייה של הרגל עצמה, שהיא הקוד לספירות נצח, הוד ויסוד (תחתית עץ החיים, המשולש התחתון) אשר דרך קבע מחוברות לקרקע, לעולם שלנו, לספירת מלכות, המודעות החומרית, גשמית. בחגים, בשלושת הרגלים, יש אפשרות לרגליים (מודעות החומר) לעלות מעלה לספירות העליונות ולעשות שינויים בשורש הנשמה ובגורל.

רמז לכוח האיזון שבאות ל’ הוא המבנה שלה – שלושה חלקים, המסמלים את שלושת הקווים –  ימין, שמאל ואמצע. בדומה, אף באיבר שיווי המשקל באוזן יש שלוש קשתות, וכך גם שלושת סוגי התקיעות בראש השנה – תקיעה (ימין), שברים, תרועה (שמאל), תקיעה (אמצע).

הכוכב השולט בחודש תשרי ובמזל מאזניים הוא כוכב נוגה. נוגה היא ונוס – אלת האהבה במיתולוגיה היוונית, ולא במקרה. חודש תשרי הוא אכן החודש של “ואהבת לרעך כמוך”. בחודש זה בכוחנו להתחבר לאור ולכוח האהבה שאותם מסמל כוכב נגה המאפשר לנו להתחבר לכח החיים הזמין לנו בחגי תשרי לשנה שתבוא.

המילה “נגה” פירושה אור, וערכה בגימטרייה הוא 58 שזהו גם ערכה של המילה “אֹזן”. כאן נפגשים למעשה כוח האהבה והאיזון שבחודש תשרי אשר יכולים מחד להיות בעוכרם של בני מזל מאזניים ומאידך להוות את הבסיס להצלחתם. החיבור המיוחד של בני המזל לכחות האיזון, והחיים הופכים אותם לרגישים מאד לזולתם. יכולת ההקשבה וההזדהות עם הזולת, עם רגשותיו ועם מחשבותיו היא כל כך חזקה עד כדי כך שמצד אחד הם יכולים לאבד את עצמם מתוך ההזדהות עם מי שמולם.  שימוש נכון ביכולת המולדת שלהם יביא לכך שרבים מבני מזל זה הם דיפלומטים או מתווכים, בעיקר חשוב להם לעבוד עם אנשים מעניינים ובסביבה הרמונית. הרגישות העודפת שלהם תגרום להם סבל גדול כאשר יהיו בסביבה צבועה, שקרית ולא הרמונית. הם אוהבים לאהוב ורוצים שיאהבו אותם, ועל מנת להיות דרך קבע במצב זה הם עלולים לשנות את דעתם באופן תמידי כמו זיקית. התנהגות זו עלולה להתפרש כצביעות בעיני עצמם ובעיני אחרים.

מה שעשוי, אם כן, לסייע לבני המזל למצוא את דרך האיזון היא הרגישות העצומה שהם מתאפיינים בה. רגישות קיצונית ביותר, ויש שיגידו אף על סף יכולת העל טבעי. אף תכונה זו עלולה ליצור עבור בני המזל בעיה, שכן בהשתייכותם ליסוד האוויר, קרי: אנשים רציונאליים ביותר, הם חווים קונפליקט גדול בין מה שהם מרגישים לבין הרציונאליות שלהם. הדיאלוג הפנימי הבלתי פוסק עלול להביאם לתשישות נפשית, חוסר יכולת החלטה, ישיבה על הגדר, ולריקון אנרגטי המוביל אותם, על פי רוב, לבחור באפשרות הגרועה ביותר עבורם בבואם לקבל החלטה ולהסיטם מדרכם.

ואולם, לתכונה זו גם פן חיובי, שכן בדומה לבורא אשר בחודש תשרי מוכן לקבל כל דרך שאדם יבחר בה כך גם בני מזל מאזניים משכילים להבין ברגישותם שכל אופציה שבאה לפניהם טובה ונכונה היא.

הפיתרון הוא לזכור שסוד ההצלחה אינו דווקא בהגיון הנכון כי אם ברגש. למדנו כבר כי “מצליחן” הוא כזה שיש לו השראה, יצירתיות, דבקות בחזון ועוד – דברים שאינם קשורים ואינם ניתנים למדידה על דרך ההיגיון אלא שייכים לעולמות העליונים. כך גם על בני מזל מאזניים לזכור כי החיבור לאותם עולמות הוא חלק מתכונותיהם הטבעיות אודות לאותה “ל”. על כן, כל פעם שהם מוצאים עצמם מותשים ע”י המחשבות וההיגיון עליהם לזכור להתחבר אל האור הרוחני, להשראה ולהארה, וזאת ע”י אהבת חינם ונתינה.

“אזן” ו”נגה” שניהם, כאמור, שווים בערכם ל- 58. כלומר, אותיות “נח” ובהיפוך “חן”. “חן” בא לרמז על כך שרבים מבני מזל מאזניים הם מקסימים ומוצאים חן בעיני אחרים. הבעיה היא שבכך הם יוצאים בקלות מדברים שאחרים היו משלמים עליהם ביוקר ולרבים מהם יש אגו גדול על כך. “נח” מראה שיש להם נטיה לעצלות יתר. “חן” בהיפוך הוא “נֹח”, וכשמישהו מלא באור ושפע, הרי שנוח לו מאוד ואז הסיכוי שהוא ישתנה קטן מאוד, אם בכלל.

פ

ספר הזוהר מלמד שהאות פ’ שבראה את כוכב נוגה היא מאוד מבלבלת. כוכב נוגה הוא כוכב האהבה, יופי ותענוגות. מבחוץ (החלק שצבוע שחור), דומה האות פ’ לנחש המסתיר את ראשו וארסו. בבני מזל מאזניים יש נטייה לתענוגות העולם הזה, יופי גשמי וחיים של נוחיות ומותרות. אבל אם נשכיל להתגבר על אשליית החומר שהוא מוגבל, ונתחבר לכח הנשמה, נשכיל ללמוד להבחין בין טוב ורע, שזו למעשה עבודתנו, אז נמצא בתוך האות “פ” את האות “ב” (בצבע לבן), וכשמסתיימים חגי תשרי, לאחר סיום קריאת התורה ב”שמחת תורה”, אנו גוללים את ספר התורה  לתחילתו ומתחילים מ”בראשית” באות ב’.

מזל מאזניים עוזר לנו להתחבר להתחלה, למקור, לשורש, ליופי הבריאה, ליופי העל טבעי ולהרמוניה של מעשה בראשית. אז אפשר לנו לראות שהכול לטובה, וכשאנחנו מבינים ורואים זאת אז מתאפשר לנו לסלוח ולא לפחד מן העבר או מן העתיד. כך אפשר לבוא בלב שקט ונקי ושמח לחגי תשרי, להתנתק מן הכאב ומן הסבל, לוותר עליו ולשכוח אותו ואז אפשר להתחבר לכל השפע שמציע לנו הבורא ולאפשר לו לחלוק איתנו את כל מה שיש לו להציע.

לשמיעת שיעורים בנושא באתר האוניברסיטה של חיים קבלה לחץ/י כאן.

 

חודש ניסן – מזל טלה

חודש אייר – מזל שור

חודש סיון – מזל תאומים

חודש תמוז – מזל סרטן

חודש אב – מזל אריה

חודש אלול – מזל בתולה

חודש תשרי – מזל מאזנים

חודש חשון – מזל עקרב

חודש כסלו – מזל קשת

חודש טבת – מזל גדי

חודש שבט – מזל דלי

חודש אדר – מזל דגים