16/10/2018

לחיות קבלה

לימוד בסיסי של חכמת הקבלה יביא אותנו לכמה הבנות חשובות לגבי טיבם של החיים:

  1. האדם נולד לחיות חיים של אושר וסיפוק והוא לא בנוי לחיות אותם בצורה אחרת. לפיכך, הגוף האנושי קורס ונובל כאשר אנחנו לא חיים את החיים הטובים והמספקים.
  2. כל תחום ביקום פועל לפי חוקים מדויקים. אי ידיעת החוק אינה פוטרת מן העונש ולכן ועל מנת להצליח בכל תחום שהוא בחיים (חקלאות, הנדסה, ארכיטקטורה, אהבה, בריאות, הורות וכיוב’), כדאי לדעת את החוקים המעורבים בו. אי הידיעה תביא לכישלון צפוי מראש. בהתאם, אף סוד ההצלחה האישית דורש את ידיעת החוקים.
  3. אחד החוקים החשובים ביותר בכל תחום כולל את ההבנה בדבר “יגעת ומצאת תאמין”, או במילים אחרות “לפום צערא אגרא” – גודל השכר תלוי בגודל המאמץ.
  4. היקום הוא טוב ומושלם. היקום מספק לנו את כל שנצטרך על מנת שנצליח, גם במצב בו אנחנו לא יודעים את כל החוקים.
  5. ידע וחכמה ללא השקעת מאמץ לא יניבו את התוצאות הרצויות וכך גם השקעת מאמצים בכיוון הלא נכון.

“לחיות קבלה” פירושו לדעת את הכללים והחוקים ההכרחיים להצלחה בתחומים החשובים לנו ביותר בחיים, ובכך עוסק מדור זה.

הנושאים במדור זה:

סוד ההצלחה על פי הקבלה

סוד האהבה על פי הקבלה

סודות הריפוי על פי הקבלה

להיות מאושרים – איך?

הגנות הבית