16/10/2018

סוד ההצלחה עפ”י הקבלה

הסוד להצלחה בחיים, על-פי חכמת הקבלה, טמון בסיפורו של יוסף, אשר מתחבר למרכבה של ספירת יסוד – הספירה שמחברת בין הספירות של העולמות העליונים לבין הספירה האחרונה, היא ספירת מלכות, המייצגת את עולמנו הגשמי ואת הצרכים שלנו. עפ”י הקבלה, החיבור שלנו לספירת יסוד הוא תנאי עיקרי להצלחה.

על מנת ללמוד כיצד יש להתחבר לספירה זו, נעזרת חכמת הקבלה בסיפורו של יוסף ומפיקה ממנו מספר כללים, אשר אם נפעל על פיהם נזכה להצלחה בכל מעשה ידינו.

כידוע, ועפ”י הסיפור המקראי, יוסף נולד עם כפית זהב בפיו. הוא נולד לרחל אימנו – האישה האהובה על יעקב, ומכאן גם שהוא הילד שלו הוא ציפה יותר מכל. הוא חלומו של יעקב. בהתאם, עושה לו יוסף כתונת פסים מיוחדת ומשקיע בו יותר משאר אחיו. וכזכור, יוסף חולם חלומות שונים, אותם הוא חולק עם אחיו, ובהם הוא מתאר את עלייתו לגדולה עד כדי כך שאחיו קדים ומשתחווים לו (בחלום). האחים אשר מתמלאים קנאה ואינם מסוגלים עוד להתמודד עם יוסף מחליטים להיפטר ממנו. בתחילה הם רוצים להורגו אך אז מצליח ראובן לסכל את המזימה ומוחלט להשליכו לבור, אשר המדרש מציין לגביו, כי “מים אין בו, אבל נחשים ועקרבים יש בו”. ואולם, חרף מר גורלו אין יוסף ניזוק, ובמקום להירקב בבור, ממשיכה התורה ומספרת על מכירתו לשיירת ישמעאלים שעברה במקום והייתה בדרכה משכם למצרים, ששם הוא נמכר כעבד לפוטיפרע, אשר היה איש חזק מאוד בממשלו של פרעה. לא עובר זמן רב, וקרנו של יוסף עולה בפני פוטיפרע אשר מקדמו והופך אותו לאחראי על נכסיו ועסקיו. אלא שאז הוא עומד במבחן למול אשתו של פוטיפרע, אשר חומדת אותו אולם הוא עומד בניסיון ולמרות זאת הוא מושלך אל הכלא. אך גם שם, על אף שמדובר בבית אסורים, כולם מכירים אותו ואת יכולותיו, ובעיקר שני האסירים “הסלבריטאים” – שר האופים ושר המשקים – אשר זוכים לפענוח של חלומם, דבר אשר סלל לימים את דרכו של יוסף להיות זה שיפתור את חלומו של פרעה (שבע הפרות הרזות ושבע השמנות) ב”הופעה” קצרה וחסרת תקדים, שלאחריה הוא זוכה לקבל את שרביטו ואת ניהולה של האימפריה המצרית, ולמעשה להגשים את חלומותיו מינקותו.

מה עומד מאחורי כל פרט בסיפור הזה? ומה יוצא לנו מהלימוד של סיפורו של יוסף? כידוע, אין התורה מפרטת לשווא, וכל הפרטים בסיפור זה מהווים כלים באמנות טוויית מארג החכמה אשר הבנתם תשמש אותנו בדרך שלנו להצלחה. ואכן מסיפורו זה של יוסף מלמדת אותנו חכמת הקבלה את הכללים להצלחה.

להאזנה להמשך השיעור ולחוקים שהם סגולה להצלחה:

יוסף הצדיק וסוד ההצלחה

סוד ההצלחה על פי אברהם אבינו