17/10/2018

ספר במדבר

ספר במדבר עוסק בהרבה מפקדים וספירות של בני ישראל ושל השבטים. לכאורה, מידע חסר חשיבות עבורנו.

הזוהר על פרשת במדבר מסביר, בין היתר, כי “… בשעה שברא את האדם עשה אותו בצורת עליונים ותחתונים והיה כלול מכולם”. כלומר, האדם הראשון כלל את כל הבריאה בשלמות לפני החטא.החטא גרם לאדם שיתפרק לאלפי אלפים של רסיסים שהם למעשה אנחנו. למעשה, כולנו חלק ממנו. אם כולנו חלקים של שלם אחד, מה הטעם בהנצחת החלוקה לשבטים? למה לא הנהיג משה רבינו אינטגרציה בין השבטים מיד עם יציאת מצרים? הסוד הטמון כאן מלמד שכל חברה וקהילה אנושית חייבת להיות בנויה מפרטים, מחלקים ומקהילות השונים זה מזה, שרק אוסף של חלקים שונים ירכיב שלם אחד.

לאחר ספר בראשית – בניית האופי וכלי העבודה, ספר שמות – המלחמה לצאת מעבדות לחירות, ספר ויקרא – ההטהרות וההתקרבות אל הבורא, ספר במדבר עוסק בחיבור אל השלם ושליטה בעולם ובכל מערכותיו.

מכאן מערך חניית השבטים במדבר והקשר לשנים עשר המזלות והשליטה בהם.

ללימוד של פרשת השבוע הנוכחית הכנס/י לדף הבית.

לשמיעת לימוד מעמיק יותר של פרשה זו ושל פרשות אחרות היכנס/י לאוניברסיטה של חיים קבלה

ללימוד הזוהר השבועי באתר חיים קבלה ביוטיוב

לשמיעת השיעורים על ספר במדבר בזוהר משנים קודמות

 

פרשת במדבר

פרשת נשא

פרשת בהעלתך

פרשת שלח לך

פרשת קורח

פרשת חוקת

פרשת בלק

פרשת פנחס

פרשת מטות

פרשת מסעי