17/10/2018

עשרת ימי תשובה

עשרת ימי תשובה עפ”י המסורת

עשרת ימי התשובה אלו הם עשרת הימים שבין ראש השנה ויום כיפור. על פי התלמוד, שלושה ספרים נפתחים בראש השנה. ספריהם של צדיקים גמורים, רשעים גמורים ובינוניים. השניים הראשונים נפתחים ונחתמים מיד – הצדיקים הגמורים לחיים ואילו הרשעים הגמורים למיתה. הבינוניים תלויים ועומדים במשך עשרת ימי התשובה. אם ישובו בתשובה – יתכפר להם. אם לאו – ייכתבו למיתה.

תקופה זו מכונה גם בשם “בין כסה לעשור” (כסה זהו ראש השנה ועשור זהו יום כיפור) ואף בשם “הימים הנוראים”, מלשון יראה ופחד.

בתקופה זו נוהגים לשנות שתי ברכות בתפילת העמידה. בברכה השלישית מברכים “המלך הקדוש” במקום “האל הקדוש”, ובברכה האחת עשרה מברכים “המלך המשפט” במקום “מלך אוהב צדקה ומשפט”. כמו כן, נוהגים להוסיף בתפילת העמידה ארבעה משפטים נוספים, שעניינם בקשה על ישראל כי גזר דינם יגמר לטוב, כדלקמן:

בברכה הראשונה (ברכת האבות) – “זכרנו לחיים מלך חפץ בחיים וכתבנו בספר החיים למענך אלוהים חיים”.

ברכה השניה (ברכת הגבורות) – “מי כמוך אב הרחמן זוכר יצוריו לחיים ברחמים”.

ברכה השמונה עשרה (ברכת ההודאה) – “וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך”.

בברכה התשע עשרה (ברכת השלום) – “בספר חיים ברכה ושלום ופרנסה טובה (וגזרות טובות ישועות ונחמות) נזכר ונכתב לפניך אנחנו וכל עמך בית ישראל לחיים טובים ולשלום”.

כן נהוג לאחר תפילת העמידה לומר את תפילת “אבינו מלכנו“, וכן להוסיף באמירת הקדיש את הא הידיעה במשפט “עושה השלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל”. בנוסף, נוהגים לומר סליחות שיוחדו לעשרת הימים הללו כהמשך ובנוסח דומה לסליחות הנאמרות בחודש אלול.

בתקופה זו מציינים שני אירועים נוספים:

צום גדליה – ג’ בתשרי. לזכר גדליה בן אחיקם שהיה במדרגת נביא ונרצח ביום זה בתקופה שלאחר חורבן בית ראשון (לקריאה נוספת).

שבת שובה – זהו כינויה של השבת שבין יום כיפור לראש השנה אשר נגזר מהמילה הראשונה המופיעה בהפטרה של שבת זו: “שובה ישראל עד ה’ אלוהיך כי כשלת בעווניך” (הושע י”ד, ב). נהוג הוא, כי רב הקהילה דורש בשבת זו בפני הקהילה בדבר החשיבות של חזרה בתשובה קודם יום הכיפורים.

עשרת ימי תשובה עפ”י הקבלה

עפ”י הקבלה, תפקידו של המין האנושי הוא לתקן את נשמתו השבורה של אדם הראשון ולהשיבה למצב השלם בו היתה קיימת לפני החטא. ראש השנה הוא תחילתו של תהליך זה. זהו יום הולדתו של האדם הראשון ובו מתחיל תיקון הנשמה הכללית, נשמת האדם הראשון. תהליך זה נמשך עד שמחת תורה כאשר הוא מתחלק לשלושה שלבים.

עשרת ימי תשובה – “שמאלו תחת ראשי” – תיקון קו שמאל של הנשמה, הדינים והגבורות.

סוכות “ימינו תחבקני” – תיקון קו ימין של הנשמה, החסדים והחזון.

שמחת תורה – השלמת התהליך, קו אמצע, הזיווג בין העולמות והחתונה השמימית בין הנבראים לבין אור הבורא.

במהלך עשרת ימי תשובה עובר האדם עשרה שלבים. עשר מדרגות רוחניות.

עפ”י חכמת הקבלה, המספר 10 מייצג מסגרת שלמה המורכבת מעשר הספירות. כל יום מאופיין ע”י ספירה אחרת וע”י האנרגיה שמתאימה לה. כל יום מייצג, למעשה, פן אחר של האנוכיות והקטנוניות שלנו, של התשוקה שלנו לקבל לעצמנו בלבד, כך שבכל יום ניתנת לנו ההזדמנות לנקות חלק אחר בתוכנו ולסלק מעימנו שליליות, עד שאנחנו מגיעים לפיסגה ביום העשירי, הוא יום כיפור, שבו מתמזגים העולמות הגשמיים והרוחניים ומחסן האנרגיה הקוסמי, ספירת בינה, נפתח ומאפשר לנו להטעין את עצמנו לשנה שתבוא בכמה שפע ואור שרק נוכל.

הנסירה – כתבי המקובלים מרחיבים את הדיבור על עשרת ימי תשובה כזמן של ה”דורמיטא” והנסירה. כמו שבזמן השינה (דורמיטא (בארמית) פירושה תרדמה. הבורא הפיל תרדמה על האדם הראשון כדי להפריד בין הזכר והנקבה שבו) נפרדת, ננסרת הנשמה מהגוף כדי שתוכל להתנקות ולהטען בזמן עלייתה לעולמות העליונים, כך בעשרת ימי תשובה, ננסרת הנשמה מהגוף כדי שתוכל להתנקות ולהטען בעולמות העליונים. תהליך זה לוקח עשרה ימים ששיא כוחם ביומיים הראשונים, הם ראש השנה, וביום העשירי, הוא יום הכיפורים.

שבת שובה – בין ראש השנה ליום הכיפורים יש בדיוק שבעה ימים. האר”י הקדוש מלמד אותנו שתשובה של ממש וניקוי פנימי שיעשו ביום א’ באותם שבעה ימים, יש בה סגולה לתקן את כל שקלקל האדם בימי א’ בשבוע בחייו וכן הלאה. שבת שובה (או שבת תשובה במקומות אחרים) נמצאת באותה מסגרת ויש בה סגולת תשובה מיוחדת לכל השבתות.

אם כן, הימים הללו של עשרת ימי התשובה הם ימים טובים מאוד עבורנו וצריך לקדם את פניהם בשמחה, בהתאם למטרתם הרוחנית.

לשמיעת שיעור בנושא לחץ/י כאן.

לימוד אודות חגים אחרים ניתן להיכנס לקישור של אותו החג:

ראש השנה | עשרת ימי תשובה |  יום הכפורים | סוכות | הושענא רבה | שמחת תורה

חנוכה | ט״ו בשבט | פורים

פסח | שביעי של פסח | ספירת העומר | יום העצמאות |  שבועות

ימי בין המצרים |  תשעה באב |  ט״ו באב – חג האהבה

לשמיעת שיעורים על שאר חגי ישראל כנסו לאוניברסיטה של חיים קבלה