17/10/2018

פרשת אחרי מות

פרשת אחרי מות מתארת את סדר העבודה של הכהן בבית המקדש ביום כיפור, ומשום כך גם קוראים בה ביום כיפור. ואולם, מה עניין כיפור לחודש ניסן, לפסח? אלא שכשם שביום כיפור נקבעת אנרגיית החיים לשנה שתבוא, כך גם בחודש ניסן, הנקרא ראש חודשים, נקבעים עניינים אחרים לשנה שתבוא.

בחודש ניסן, כך הזוהר, נקבעים כל המלחמות והקונפליקטים – אישיים, קבוצתיים וכיוב’ – לשנה שתבוא. ב- א’ ניסן נקבעים אלו שיתרחשו בחודש ניסן. ב- ב’ ניסן נקבעים הקונפליקטים של חודש אייר. ב- ג’ ניסן הקונפליקטים של חודש סיוון, וכן הלאה.

המשותף ליום כיפור וחודש ניסן הוא שבשניהם אנחנו הם אלה שקובעים מה יהא גורלנו. ביום כיפור התשובה, התפילה והצדקה יש בהם לשנות את רוע הגזרה, ואף במהלך חודש ניסן התנהגותנו היא זו שתקבע מה יקרה לנו בכל חודש וחודש, כך עד “ליל הסדר”, שאז נכנסת אנרגיה שתפקידה “לעשות סדר” והיא זו שחותמת למעשה את שנקבע בימים הראשונים של חודש ניסן, ולכן גם ב”ליל הסדר” עדיין בכוחנו לשנות.

פרשת “אחרי מות” מדברת, כאמור, על יום כיפור ועבודתו של הכהן הגדול, הקשורה באנרגיה של חסד, שהיא כוח הנתינה. עוצמתו של החסד היא עוצמת הריפוי, והיום משאין כהן גדול אנחנו מתפקדים ככהן הגדול של עצמנו. כלומר, עלינו לשאול עצמנו כיצד ניתן להכניס חסד בכל פעולה ומחשבה שלנו, כך שחיינו וסביבתנו יהיו מלאים באנרגיה של ריפוי. זו גם הדרך לצלוח את הימים הראשונים של חודש ניסן, באמצעות עבודת ה’, ומהי אותה עבודה?

הזוהר מביא בתחילת דבריו שני פסוקים מתהילים: “עבדו את ה’ ביראה וגילו ברעדה” (תהילים, ב’, 11) ו”עבדו את ה’ בשמחה בואו לפניו ברננה” (תהילים, ק’, 2) ומקשה: הכיצד יכולים הפסוקים הללו לדור בכפיפה אחת? אלא שיראה אינה פחד במובן היומיומי שלנו. אותיות ‘יראה’ הן גם ‘ראיה’, משהו שביכולתנו לתפוס, להבדיל מפחד שלרוב נובע מדבר או מצב שאיננו מכירים. מכאן, שכשיש בנו יראה, הכוונה היא ליראת כבוד. אנו רואים ומבינים כי הדבר גדול מאיתנו, ואז אנו מתנהגים בענווה ובשפלות רוח, וזהו בדיוק המקום שממנו אנו יכולים להתעלות ולמשוך אל חיינו את כוח החיים.

עבודה ה’ נעשית למעננו ולא למענו. זוהי תחזוקה מתמדת של זרימת האנרגיה מן העולמות העליונים אלינו, ומאחר שהכל קורה בדרך של סיבה ותוצאה, הרי שיש דברים שעושים ויש שלא, שכבר נאמר על התורה כי היא יכולה להיות סם החיים או סם מוות – השאלה היא כיצד אנו מקיימים אותה, ורק אז נוכל להגיע לשמחה ולשיווי צורה עם הבורא. זו הבחירה החופשית שלנו – לאיזה תדר אנו מעוניינים להתחבר.

ללימוד של פרשת השבוע הנוכחית הכנס/י לדף הבית.

לשמיעת לימוד מעמיק יותר של פרשה זו ושל פרשות אחרות היכנס/י לאוניברסיטה של חיים קבלה