17/10/2018

פרשת אמור

נשאלת השאלה מה עניין סמיכות הפרשיות “קדושים” ו”אמור”? ועונים חכמים: כיוון שהזהיר את ישראל שיתקדשו בכל הזהיר גם את הכוהנים להתקדש. כזכור, הפסוק המרכזי בקדושים היה “ואהבת לרעך כמוך”, שמטרתו ללמדנו להכניס קדושה לחיינו, שכן נבראנו על מנת להיות בוראים, והמונח ‘קדוש’ פירושו לקחת את מה שאנחנו רוצים וחווים ולברוא אותו מחדש בצורה שמתחברת עם אור הבריאה. כשאנו אוהבים את הזולת, למרות הדברים שהוא עשה או אמר, משום שאנו מבינים כי באהבה הזו אנו מתחברים לבורא ושותפים למעשה הבריאה, אז אנו מתקדשים ויכולים להשיג כל מטרה בה נחפוץ.

פרשת אמור נקראת תמיד בזמן ספירת העומר, שהוא זמן של טיהור, ולכן מי שנמצא בעבודה רוחנית, התקופה הזו אינה קלה עבורו, שכן היא מזמנת לו ביתר שאת הזדמנויות לעבוד על עצמו.

הפרשה עוסקת ברובה בכהנים, אולם מרגע שנחרב בית המקדש משמש כל אחד מאיתנו ככהן ב-ד’ אמותיו, בביתו שלו. ביתנו הוא בית המקדש ושולחננו הוא כמזבח, וברגע שננהג לכל דבר בחיינו בדרך של קדושה, באנשים היקרים לנו, בסביבה שלנו, בניהול הבית שלנו, באוכל שלנו וכו’, אזי למעשה אנו לוקחים אחריות על חיינו, מכניסים לתוכם קדושה ומתחברים לבורא.

הזוהר על פרשת אמור מלמדנו כי כהן “פגום” (לדוג’, אם איבד אצבע בתאונת דרכים) לא יכול לשמש בכהונה. ומקשים מדוע הוא פגום, הרי הייתה תאונה?! ‘תאונה’ היא מהשורש אִנַה, וכבר נאמר בתורה במקום אחר, שאם שני אנשים עובדים ביער וחוטבים עצים והאלוהים אִנַה לידו של אחד ונשל הגרזן והרג את זולתו, הרי שזה רצח בשגגה ועל ההורג לנוס לעיר מקלט. הזוהר מלמדנו כי אין מקריות, ואף אם קרה הדבר בשוגג עדיין יש כאן קריאת אזהרה לאותו אדם להתעורר ולהבין כי משהו בחייו לא עובד כמו שצריך. ערי המקלט היו ערים שבהן חיו ולמדו הלויים והמטרה הייתה שהרוצח בשגגה יגיע לעיר המקלט ושם ילמד עד שיבין מה לא נכון בדרך חייו שהביא אותו לגלות בעיר מקלט ולמה קרה לו מה שקרה. כלומר, שום דבר איננו קורה במקרה.

הזוהר מוסיף, כי לכל איבר בגוף יש איבר מקביל בנשמה, ואם איבר מסוים בנשמתו של אדם נפגע יקבל הדבר ביטוי גשמי באיבר המקביל לו בגוף. אותה פגיעה מצביעה על חוסר אמונה וחוסר חיבור של האדם אל אור הבורא, ונכונים הדברים ביתר שאת לגבי כהן, שצריך להימצא שלם ובעל אמונה יותר מכלם.

מאחר שעבודת הקודש אינה קלה, עלינו לדאוג שהחברה שסובבת איתנו היא כזו שחשוב לה להכניס קדושה בחייה באותה מידה שהדבר חשוב לנו, ורק כך נוכל להצליח למלא תפקיד של כהן כל אחד בחייו שלו ובבית מקדשו.

ללימוד של פרשת השבוע הנוכחית הכנס/י לדף הבית.

לשמיעת לימוד מעמיק יותר של פרשה זו ושל פרשות אחרות היכנס/י לאוניברסיטה של חיים קבלה