17/10/2018

פרשת ויקרא

פרשת ויקרא ולמעשה כל ספר ויקרא עוסקים בקורבנות. ואם כך, תמוה הוא מדוע עלינו לקרוא בהם פעם אחר פעם בכל שנה ושנה, שכן תוכנם נוגע אך ורק לכוהנים ששירתו בקודש. אלא שסוד גדול טמון במהות הבסיסית של אותם קורבנות.

 

הזוהר מסביר כי משמעות המילה “קרבן” אינה במובנה דהיום. כלומר, בהקשר לא חיובי, אלא היא באה מן השורש ק.ר.ב ותכליתה ומשמעותה היא “קירוב”. קירוב של עשר הספירות יחד וזה בזה עד שהן נעשות אחד.

נאמר בתלמוד “לפום צערא אגרא” – כלומר, גודל השכר כגודל הצער. אלא ש”צער” בלשון התלמוד משמעו “מאמץ” להבדיל מהעברית דהיום שאז משמעו “סבל”.

כלומר, המונח “קורבן” הוא כזה שמקורו בפעולת הקירוב. אולם, אין די רק בפעולה עצמה.

כאשר אנו מקריבים קורבן, בבית המקדש או בחיים, עלינו להוסיף לפעולה “כוונה” של התאמצות מיוחדת. כבר אמרנו בעבר “עשה לך רב וקנה לך חבר”, ללמדנו, כי עבור חברות אמיתית צריך לשלם, להשקיע ולהתאמץ. כל דבר בעל חשיבות ומשמעות אינו מתקבל בחינם ויש בו עניין של מאמץ.

השאלה היא מה נרגיש תוך כדי התאמצות? האם נרגיש סבל וקושי או שמא נתחבר לשמחה?

הזוהר מסביר כי בני אדם מתאמצים שכן הם רוצים לקבל תגמול כלשהו, להרגיש שפע, תענוג, ברכה, מזל, שמחה ו/או סיפוק, ועל מנת שנוכל למשוך את כל הדברים הללו מן המקור שלהם, עלינו להתחבר לספירות העליונות, לעולמות העליונים, ולקרב אותם זה לזה. כיצד? באמצעות פעולות של שווי צורה להן. כלומר עלינו להתחבר לרגשות, כוונות ומודעות של שמחה, אהבה, נתינה, רחמים, חמלה וכיוב’, ואין די בפעולה עצמה אלא עלינו לצרף כוונה מתאימה, שאז מתעורר עלינו השפע מלמעלה.

קורבן זה גם אותיות קְרב, ללמדנו שעלינו להלחם ולנהל קרב על הדברים החשובים באמת, שכאשר אנו פועלים למען הזולת ממקום של ידיעה ורצון לקרב את הספירות זו לזו ולחבר את החיים הגשמיים עם העולמות הרוחניים של השפע, אז השפע יגיע. ודוק: האר”י מסביר כי השכר הראשוני הוא כבר בניהול הקרב על מי שאנחנו, על המהות שלנו. אם נעשה דברים מתוך שמחה ובמטרה להביא את האור לחיינו אזי הצלחתנו בטוחה, שכבר נאמר: “כִּי תֵצֵא לַמִּלְחָמָה עַל אֹיְבֶיךָ וּנְתָנוֹ ה’ אֱלֹהֶיךָ בְּיָדֶךָ” (דברים כא י). לא כתוב “נלחמת” אלא רק “תצא למלחמה”, וכבר אז “נתנו ה’ בידך”. זו המהות של “קרבן” – קירוב הספירות זו לזו במטרה להיות אחד שלם – העולמות העליונים והגשמיים כאחד.

זה הסוד של ספר ויקרא, הכולל את כל האפשרויות של חיבורים וכוונות המתלווים למעשים.

ללימוד של פרשת השבוע הנוכחית הכנס/י לדף הבית.

לשמיעת לימוד מעמיק יותר של פרשה זו ושל פרשות אחרות היכנס/י לאוניברסיטה של חיים קבלה