17/10/2018

פרשת מסעי

פרשת מסעי חלה תמיד באמצע תקופת בין המצרים, וזו אחת הפרשות הבודדות בתורה שאין עליהן פירוש בזוהר. עם זאת, הסוד והכוח הטמון בה גדול מאוד, ואם יש משהו שיכול ללמד על כוחה, הוא היותה הפרשה האחרונה בספר במדבר, ולמעשה של כל התורה, שכן ספר דברים הוא סיכום דברים של משה לעם ישראל לפני הסתלקותו, וכמו כל סיום שמגלה בתוכו את כל הדבר כך גם פרשת מסעי.

ה”אוהב ישראל” (הרבי מאפטא) כתב מאמר ארוך על פרשת מסעי שבו הוא מסביר, כי היא מהווה סיכום של ארבעים ושניים מסעות שעשו בני ישראל מצאתם ממצרים ועד כניסתם לארץ.

תכליתו של המאמר קשורה בהתעוררות רוחנית ובהבנת מטרת חיינו; בכל אותן פעמים שאנו שואלים עצמנו לשם מה הגענו הנה ומהי תכליתנו ומטרתנו; כל אותן פעמים שהתעוררנו והבנו שיש משהו גדול יותר מהשעבוד שאנו כל הזמן נתונים בו לכוחות חיצוניים וזרים לנו, במרדף אחרי אהבתם של אחרים, בפחד מאחרים, בטחון כלכלי, בריאות ועוד כהנה וכהנה. עסוקים בהם במקום בעצמנו ובחיים שלנו, ובהבנה כי בכל הקשור לזולת הדרך הנכונה היא דרך של אהבה אמיתית שאינה תלויה בדבר, שכן זו הדרך היחידה להתחבר לכוח האינסופי של הבורא ו”לעץ החיים”.

ה”אוהב ישראל” מסביר כי כל רגש שיש לנו, וכל דבר שקורה, הכול הוא טוב ומקורו בטוב. אמנם, יכול והוא מכוסה בהרבה קליפות, בכיסויים של שליליות, אך בבסיסו הוא טוב ועלינו לנקות את הכוח הזה ולהעלות אותו למעלה ולחבר אותו חזרה לעולמות העליונים, לשורש שלו, לטוב. כלומר, כל הגשמי בעולם הזה הוא השתלשלות של כוחות רוחניים שירדו מלמעלה. ובכל פעם שאנו מוצאים עצמנו שואלים מה אנו עושים כאן? למה אנחנו תקועים בעבודה הזו? בזוגיות הזו? וכיוב’, זהו סימן עבורנו שיש כאן ניצוצות שתפקידנו להעלות אותם בחזרה למעלה.

המקובלים מסבירים, כי אחרי החטא, האדם הראשון התפרק להרבה ניצוצות שנפרדו אלו מאלו, וכעת אנו במסע לחפש את כולם ולהחזיר אותם הביתה. המסע הזה החל ביציאת מצרים, שהכוח שהניע אותה הוא שם בן מ”ב (הידוע כ”אנא בכח”). זהו צירוף של 42 אותיות שבכוחו לעורר אותנו, להוציא ולהעלות אותנו למעלה בכל פעם שאנו מרגישים שאנו נמצאים בחיים במקום שלילי ולא טוב, ובכך לסחוף אחרינו את הניצוצות שלנו כלפי מעלה. ותמיד תזכור עלינו לזכור כי אם החלטנו להימלט מהתמודדות עם המיצרים שלנו אנו נחזור לאותה סיטואציה שוב ושוב, עד שנעלה עימנו למעלה את כל הניצוצות שלנו.

אנו נמצאים עתה בעיצומם של ימי בין המיצרים שנחשבים מחד לקשים מאוד, אולם מאידך אנו מקבלים השבוע את כוח המסע שבפרשת מסעי, את כוח שם בן מ”ב, שמטרתו לעזור לנו במסע האישי שלנו ללקט את הניצוצות האבודים שלנו ולסחוף אותם אחרינו למעלה, עד שנגיע למערך עניינים אחר שבו יתחיל מסע חדש, שכן המסעות הללו הן למעשה החיים שלנו, וכל זמן שאנו לא נוסעים המקום שלנו רק נהיה יותר לחוץ וצר.

ללימוד של פרשת השבוע הנוכחית הכנס/י לדף הבית.

לשמיעת לימוד מעמיק יותר של פרשה זו ושל פרשות אחרות היכנס/י לאוניברסיטה של חיים קבלה