17/10/2018

פרשת מצורע

פרשת מצורע עוסקת במחלת הצרעת, שהיא למעשה המחלה היחידה המתוארת בתורה, דבר המעיד על הייחודיות שלה, כפי שיבואר להלן, אך לפני כן חשוב להבין, כי בעבר תפיסת המציאות הייתה שונה לחלוטין ולכן מחלת הצרעת דאז הינה בעלת אופי שונה לחלוטין מזו המוכרת לנו היום.

ככלל, מחלות הן תוצאה של הפרה של האיזון האנרגטי של האדם, ולצרעת של אותם ימים היו מספר שלבים: בתחילה היה נופל באדם פגם רוחני, אשר מרגע שלא תוקן התפתח למחלה רגשית שהובילה, אם לא טופלה כראוי, למחלה גשמית-פיזית. אם מצא הכהן כי אדם חלה בצרעת היה מכריז עליו “טמא”, כלומר אותו אדם “אטם” עצמו לזרימה של אור הבורא, ואז “בדד יישב מחוץ למחנה” ועליו לעשות חשבון נפש עם עצמו.

הזוהר מסביר, כי “מצורע” הוא המוציא שם רע, ובהקשר זה מזכיר את סיפור גן עדן ומציין, כי הנחש דיבר לשון הרע באוזני האישה וכך גרם לה לאכול מעץ הדעת. הנחש, כך הזוהר, הוא אותו חלק בתודעה שלנו שמדבר לשון הרע על חוקי היקום ומחשבת הבריאה ותפקידו להסית ולהדיח. אחד מגלגוליו של הנחש הוא יצר הרע.

 

כבכל סיפורי התנ”ך, גם כאן ה’גיבורים’ הם בעצם שמות קוד לדברים גדולים יותר שקורים בעולמות העליונים. אדם, חווה, הנחש, עץ הדעת ועץ החיים הם קודים של תדרים אנרגטיים. כך למשל, כאשר מדובר על ‘אישה’ (נקבה) מדובר על הצד שבנו שרוצה לקבל ו’אדם’ (זכר) הוא הצד שרוצה להשפיע.

חטא גן עדן התחיל מהאישה, ללמדנו כי ככל שהאדם יותר אנוכי ועושה לביתו ולעצמו בלבד, כך יש לו דיבור גדול יותר עם הנחש, עם יצר הרע. ההקשבה לנחש היא אם כל חטאת, והצלחתה תלויה בעבודה הרוחנית שלנו – האם אנו מצויים בנתינה לזולת או שמא אנו עסוקים בעצמנו בלבד.

בעת לידתנו אנו מקבלים את כוח החיים מעץ החיים. ואולם, בכל פעם שאנו מקשיבים לנחש אנו גורעים מאותה אנרגיה ומכלים אותה, והמרוץ כנגד הזמן הוא האם נספיק להפוך את מהות הגוף והרצון האנוכי שלנו לרצון של נתינה ואהבה, שאז נתחבר מחדש לעץ החיים ולשפע אינסופי, אם לאו.

כאשר אנחנו מאזינים לנחש שבתוכנו אנחנו מביאים על עצמנו סבל וכאב וזה מה שמביא אותנו לדבר לשון הרע על זולתנו. לשון הרע הינה חרב פיפיות שמכלה הכל, אך ברור הוא כי גרימת סבל לאחר אינה מתקנת, כי אם מעמיקה אותו. הדרך להימנע ולהיזהר ממנה היא לנהוג בדרך של “ואהבת לרעך כמוך” ולהקיף עצמנו בסביבה התומכת בעבודה הרוחנית שלנו ואשר תהווה תחליף לכהן שטיהר אותנו בעבר, בכך שתזהיר אותנו כל אימת שנסטה מדרך האהבה.

ללימוד של פרשת השבוע הנוכחית הכנס/י לדף הבית.

לשמיעת לימוד מעמיק יותר של פרשה זו ושל פרשות אחרות היכנס/י לאוניברסיטה של חיים קבלה