17/10/2018

פרשת נשא

פרשת נָשֹא, הנקראת בסמוך לחג השבועות, נפתחת בתיאור משפחות הלויים, תפקידם וכמה הם מונים. לאחר מכן מדובר על “אִישׁ אוֹ אִשָּׁה כִּי יַעֲשׂוּ מִכָּל-חַטֹּאת הָאָדָם, לִמְעֹל מַעַל בַּיהוָה…” ועל אישה סוטה הבוגדת בבעלה, על אדם שהחליט להיות נזיר לה’ ולבסוף מוזכרים קורבנות הנשיאים בעת סיום בניית המשכן.

הפרשה מתארת סיטואציות שונות שבהן רגע אחד אנחנו למטה ובאחר למעלה ובכך רומזת על האפשרות שחג השבועות מספק לנו, על היכולת לבצע שינוי בחיים שלנו בדומה לעם ישראל בצאתו ממצרים, עת עבר ממודעות והוויה של עבדות – קרי: פחד, כעס, תסכול, מרמור, קנאה וכיוב’ – למודעות של בני חורין וחיי נצח במעמד הר סיני. מודעות זו מכונה במדרש “בילע המוות לנצח”. בילע מלשון נבלע ו”לא נודע כי בא אל קרבו”, שלא נצליח להבין כלל איך חווינו מציאות שכזו.

אנו נוהגים להקביל את השינוי הזה לקפיצה קוואנטית, הלקוחה מעולם הפיזיקה, שעניינה הקפצת אלקטרונים, המסודרים בשכבות מסביב לאטום, משכבה אחת לרעותה. “הקפצה” הצריכה השקעת אנרגיה עצומה, וזהו למעשה המסר של הפרשה, הרומזת על יכולתנו לבצע כעת קפיצה דומה ולשנות את המציאות שלנו.

הזוהר על פרשת נשא מביא את מאמר ‘האישה הסוטה’. כאמור, התורה מספרת על מצב שבו אדם החושד באשתו כי היא בוגדת בו הוא מביאה בפני הכהן אשר משקה אותה בשיקוי. אם סטתה תחת בעלה, המים שהשקוה נהיים מרים “וצבתה בטנה ונפלה ירכה, ואם לא סטתה ניקתה ונזרעה זרע ומולידה בן”.

עניין המים המתוקים הוזכר כאשר ברחו בני ישראל ממצרים. הם מגיעים למרה עייפים, תשושים וצמאים, וכשנמצא כי המים מרים זועק משה לקב”ה אשר מראה לו עץ, אותו מזהה המִדרש כ’עץ החיים’, ומשה משליכו אל המים אשר הופכים מתוקים. ללמדנו, כי כל אימת שמר ורע לנו עלינו לנסות ולטעום מעץ החיים וברגע שנעשה זאת נדע שהצלחנו לבצע את הקפיצה הקוואנטית.

הזוהר מלמדנו שהאישה הסוטה היא אנחנו ושאנחנו נמצאים כעת בשלב האחרון של תהליך הגאולה, שבמהלכו אנו עוברים את תהליך מי הסוטה. בתוך כך מביא הזוהר דברים שכבר אמר בפרשת שמות: “ר’ שמעון נשא ידיו בכה ואמר אוי למי שיהיה בדור הזה ואשרי מי שיקרה ויוכל להימצא בדור הזה”. ומקשים, איך יכולים ‘אוי’ ו’אשרי’ לדור בכפיפה אחת? אלא, אלו הם ‘מי הסוטה’, שמאותם מים אחת מתנפחת והשנייה נזרעת זרע ויולדת בן. וכעת זה הזמן עבורנו להחליט אלו מים אנו טועמים, איזו מציאות אנו רוצים לעצמנו, מרה או מתוקה. חג השבועות מאפשר לנו לבצע קפיצה ולבחור במציאות של אהבה, שמחה וחיבור לאור הבורא.

ללימוד של פרשת השבוע הנוכחית הכנס/י לדף הבית.

לשמיעת לימוד מעמיק יותר של פרשה זו ושל פרשות אחרות היכנס/י לאוניברסיטה של חיים קבלה