17/10/2018

פרשת קרח

פרשת קורח עוסקת ברובה המוחלט בניסיונם של קורח – אחד האנשים החשובים, החכמים והמלומדים בעם -ועדתו, לערער על מנהיגותם של משה ואהרון בניסיון לקבל אותו לעצמם.

הפרשה נפתחת במילים “וַיִּקַּח קֹרַח” אולם לא מצוין מה הוא לקח? לאן ולשם מה? ומשיבים, שהוא לקח עצה רעה. כלומר, מישהו יעץ לו. ללמדנו, שאין זה משנה עד כמה האדם חכם ונבון, עדיין לכל אחד יש נקודת התורפה – האגו.

הזוהר מסביר כי אהרון הכהן נחשב, בספר הזוהר, כמרכבה לספירת חסד, שהיא הכח של קו ימין, שהוא כח נתינה, חמלה אהבה והשפעה של טוב ללא גבול, וכי קורח, שהיה משבט לוי, מסמל את ספירת גבורה, שהיא הכח של קו שמאל, המסמל את הרצון לקבל לעצמנו. בכל אחד מאיתנו קיימים שני הצדדים הללו וקורח רצה, למעשה, לשים את השמאל לפני הימין. יתכן שהוא צדק, שכן מחשבת הבריאה היא להיטיב לנבראים ומכאן שקו שמאל חשוב יותר, לכאורה, שאחרת איך נהנה מטוב הבריאה אם אנו חסרים את הרצון לקבל את הטוב הזה. אלא מאי? ברגע שאנו חושבים לקבל לעצמנו בלבד אנו בשינוי צורה, בפירוד, מהבורא ומכוח החיים – להיטיב ולתת. פרדוקס?! הפיתרון הוא להתחכם. כלומר, הדרך שלנו לקבל היא לתת – “ואהבת לרעך כמוך”.

המדרש מסביר, כי עלינו להשליט את הימין (אהבה ונתינה) – שהוא התדר שדרכו ניתן להתחבר לשפע, מזל וברכה ביקום – על השמאל (הדאגה לעצמנו). זו נדנדה שאנו נמצאים בה כל הזמן, בין להיות אהרון לבין קורח. בכולנו קיים ערבוב של אור וצל, טוב ורע, נתינה ואנוכיות, כהן ולוי. עלינו להבין שכדי להצליח בחיים, צריך לוותר על הניסיון להוכיח מי צודק ומי טועה, ועלינו להשהות בתוכנו את מידת הדין. מלחמה פנימית בין אהרון וקורח מתרחשת בכל אחד מאיתנו, והאנושיות שלנו מתבטאת ביכולת שלנו להשליט את אהרון על קורח ולהתחבר אל הבורא.

ואשר לשכר, כבר נאמר כי “כל הבורח מהכבוד, הכבוד רודף אחריו”, וכשנבין את מהות הנתינה והאחדות כערך עליון, אהבת חינם, אזי השמים הם הגבול, שנאמר: “המבקש על חברו נענה תחילה”. כלומר, השאלה כאן אינה באמת מה צודק ומה לא. אל לנו לחפש כל הזמן את הצדק, וכמאמר הזוהר: “מי שבא במחלוקת, אין לו קיום”.

הפרשה מסתיימת דווקא בעניין המעשרות – מתן תרומה של עשירית ממה שיש לנו. על פניו, מדוע שנרצה כלל לחלק את ששלנו, את מה שעבדנו ועמלנו עבורו? אלא, שאם נרצה להגשים את מטרתנו ולהתחבר לאור ולשפע הבורא, עלינו להשליט את הימין על השמאל, את הדאגה לזולת לפני הדאגה לעצמנו.

ללימוד של פרשת השבוע הנוכחית הכנס/י לדף הבית.

לשמיעת לימוד מעמיק יותר של פרשה זו ושל פרשות אחרות היכנס/י לאוניברסיטה של חיים קבלה