15/10/2018

ר’ שמעון בר יוחאי

ר’ שמעון בר יוחאי חי במאה ה- 2 לספירה, בזמן שלטון הרומאים בארץ. הוא היה תנא (כינוי לחכמים מתקופת המשנה) ובן לדור רביעי של תנאים לאחר חורבן בית המקדש. ר’ שמעון בר יוחאי נמנה על תלמידיו של ר’ עקיבא, והוא למד בישיבתו אשר בבני ברק במשך 13 שנה. למעשה, הוא אחד מתוך חמשת התלמידים ששרדו את המגפות ואת הקרבות למול הרומאים, אשר הפילו 24 אלף מהם.

כאמור, הימים הם ימי השלטון הרומי בארץ, אשר ר’ שמעון בר יוחאי נמנה על מתנגדיו העזים ביותר. לא רחק היום ועקב הלשנה אודות דעותיו, נידון למיתה ע”י השלטון הרומי ונאלץ לרדת למחתרת ולהסתתר.

עפ”י המסורת, ר’ שמעון בר יוחאי ובנו, ר’ אלעזר, מצאו מסתור במערה ליד פקיעין ובה שהו במשך 13 שנה, כשכל אותה עת הם ניזונים מעץ החרובים וממי המעיין הנובע שבפתחה. בכל אותה העת עסקו ר’ שמעון בר יוחאי ובנו בלימוד תורת הנסתר, היא הקבלה. משבטלו הגזירות ויחס הרומאים אל היהודים הוטב, יצאו השניים מהמערה וראו אנשים חורשים וזורעים. מסופר כי התפלאו כיצד מניחים האנשים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה, וכי בשל עוצמתם כל מקום שנתנו בו עיניהם מיד היה נשרף. יצאה בת קול ואמרה: ‘להחריב את עולמי יצאתם? חיזרו למערתכם’. ולאחר שהיה של שנה נוספת במערה, יצאו עם סובלנות לצרכים החומריים של הציבור.

לאחר צאתם מן המערה, אסף ר’ שמעון בר יוחאי שמונה תלמידים (ה’אידרא רבא’), אותם הוא לימד את כל הידע שנגלה לו במשך שנות שהותו במערה. בין תלמידיו היה גם ר’ אבא אשר העלה את דבריו על הכתב, אוסף המאמרים של דברי רבי שמעון, תלמידיו וחבריו, נודע לימים כספר הזוהר – הספר העיקרי והחשוב ביותר בחכמת הקבלה.

לקריאה נוספת על ר’ שמעון בר יוחאי – לחץ כאן

להאזנה לשיעור על ר’ שמעון בר יוחאי ניתן להיכנס ללימוד להילולות של צדיקים באוניברסיטה של חיים קבלה