04/07/2020

מגפת הקורונה על פי הקבלה

תובנות והסברים על נגיף הקורונה מכתבי הקבלה

 

האריז”ל על המגפה

כבר הודעתיך, כי כל הנשמות של בני אדם, הם ממה שמתברר מן ז’ מלכי אדום דמיתו (אשר מתו). וזה סוד אומרם (של ח)ז”ל: “כל ישראל בני מלכים הם”. וכאשר בתוך הבירורים יש קצת פסולת שלא הוברר, זה הפסולת נעשה ארס וסם המות, הממית לאדם בזמן המגפה, והוא סוד פסוק, “ידבק ה’ בך את הדבר” (דברים כ”ח, כ”א). והענין הוא, כי אותם הקליפות שיש באותם בירורים כנזכר, הם המכים ונוגפים לאדם בזמן המגפה, ואחר שהכו אותו, אינם נפרדים ממנו, ותמיד דבוקים עמו, ומקיפין אותו מכל סביבותיו, שיעור כמה אמות. ולא עוד, אלא אפילו באותה השכונה שעומד שם המוכה, או אפילו איזה כלי ומלבוש שלו, וצריך להתרחק ממנו. וכל ההולך ומתדבק שם, הוא מתדבק באותם הקליפות הנזכרים, ויכול להנזק. וזהו טעם, שבשאר החולאים והמכות שבפרשת כי תבוא, לא כתוב בהו (בהם) ידבק, כמו בענין הדבר והמגפה, לפי שבשאר החולאים, אין הקליפה ההם מתדבקים שם, משא”כ במכת הדבר והמגפה, שהיא מבחינת קליפות הבירורים הנזכרים, הם דבוקים בו, ובמלבושיו, ובשכונתו, ובכל כליו. שער הכוונות, דף פ”ט, האריז”ל, צפת, המאה ה-16)

בתהליך הבירורים של התיקון, כאשר מצטברת פסולת רוחנית, מזה באה המגפה, והוא סוד ‘סם המות’ (האר”י הקדוש). שם זה אמור להחזיר את האורות שנסתלקו מהנשמות של המין האנושי.
(ספר הליקוטים, פרשת כי תבוא) כדאי להשתמש בשם זה יחד עם שם מ.ה.ש. (ספר שורשי השמות להרמ”ז)

תוספת והסברים מזווית אחרת: