12/10/2018

תפילת “אנא בכח” – שם בן מ”ב

קמע שם בן מ”ב, פרס, המאה ה-18

תפילת ה’אנא בכח’ מבוססת על שם בן מ”ב, צירוף האותיות העוצמתי בקדושתו, והידוע בסגולתו להתגבר על מכשולים ועל דינים, אשליית החומר ומוגבלות ההגיון.

מקורות ומשמעות

חיבור תפילת ה”אנא בכח” מיוחס לתנא ר’ נחוניא בן הקנה, שלו גם יוחס ‘ספר הקנה’, אחד מספרי הקבלה הקדומים ביותר (המאה ה-1 לסה”נ). כמו הרבה תפילות בסידור התפילה, נקרא שם התפילה על שם המילים הראשונות שלה. בתפילה חשובה זו שבעה פסוקים וחותם אותה פסוק שמיני “ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד”. תפילה זו מופיעה בכל סידורי התפילה העבריים בכמה מקומות:

א. בתחילת תפילת שחרית – בחלק שעוסק בקורבנות השחר

ב. בקבלת שבת, לפני מזמור “לכה דודי”

ג. בקריאת שמע שעל המיטה

ד. התפילות הנאמרות בזמן לוויית המת

כל אחד משבעת המשפטים בתפילת “אנא בכח” כולל שש מלים, ראשי התיבות של כל מילות התפילה מרכיבות את מה שידוע בחכמת הקבלה כ”שם בן מ”ב” – אחד משמות הבורא החשובים ביותר.

להורדת דף התפילה והכוונות

רבי נחוניא בן הקנה, כמו תנאים אחרים בתקופתו חרדו מן הבאות ומאובדן הידע והסודות השמורים עימם לדורות הבאים. זאת היתה הסיבה לכתיבת המשנה, הזוהר ולאחר מכן, התלמוד. תפילת ה”אנא בכח” היתה דרך יעילה להצפין את שם בן מ”ב במקום הבולט ביותר, תפילות הסידור. עד היום, מעטים יודעים את סוד התפילה.

צירוף ראשי התיבות של כל אחד משבעת הפסוקים מופיע, בסידורים רבים, לצד הפסוק (‘אב”ג ית”ץ’ לצד הפסוק הראשון, וכן הלאה). על פי ספר הזוהר, יש לקרוא את מילות הפסוקים בזוגות ולכוון על ראשי התיבות בזוגות גם כן. זאת משום שכל צירוף של שש אותיות (ראשי תיבות הפסוק) מקביל לשש כנפי השרפים (לפי ישעיהו, ו’, ב’), וכנפי השרפים מוצבות בזוגות. שכן עניינו של שם זה הוא, בעיקר, העליה לעולמות העליונים.

שם בן מ”ב

שם בן מ”ב, ריקמה – קמע לבית

צירוף אותיות ראשי התיבות של שבעת פסוקי תפילת “אנא בכח” נקרא שם בן מ”ב, כי יש בו מ”ב – 42 אותיות. על פי מסורת חכמת הקבלה, שם זה קיים משחר הבריאה והוא מוצפן ב-42 האותיות הראשונות של סיפור הבריאה, מן ה- ב’ של “בראשית” ועד האות ב’ של “ובהו”. נוסחה מתמטית מורכבת מגלה לנו מתוך האותיות של פרק א’ של בראשית את 42 האותיות של השם הקדוש הזה.

השליטה בשם בן מ”ב נותנת למשתמש בו את הכח לעלות מעל לאשליית החומר ומרקם המסכים והצמצומים שהופיעו עם הבריאה. המוגבלות שאלו כופים עלינו מאלצת אותנו להתאמץ ולהתעלות מעל עצמנו כדי להתחבר לאמיתי ולרוחני. שימוש בשם זה הוא כמעט הכרחי כדי ליצור את תהליך ההתעלות הרוחני.

בשל משמעותו זו של השם הקדוש הזה, יש האומרים את תפילת ה”אנא בכח” לפני השינה, קודם שהנשמה עולה למקום מחצב הנשמות (לפי תיקוני זוהר), ויש האומרים אותו גם קודם בטקס קריאת שמע שלפני פטירתו של אדם מן העולם, לאחר אמירת וידוי. גם את אמירת תפילת “אנא בכח” לפני שירת “לכה דודי” בליל שבת מסבירים בכך שאז הוא זמן עליית העולמות, ועל כן משתמשים בתפילה המכילה את שם בן מ”ב כדי שיעזור לנו להתעלות מן החול אל הקודש. כמו כן נוהגים לומר את ה”אנא בכח” לאחר אמירת פרשת הקרבנות בתפילת שחרית ובצמוד לספירת העומר. תפילה זאת מופיעה גם בקמעות ובלוחות “שיויתי” בבתי כנסת.

חכמי הקבלה מכוונים באותיות השם שבראשי התיבות – הכתובות בחלק מן הסידורים לצד כל אחת משבע שורות התפילה, אך אין הם הוגים את השם הזה בקול רם, אלא אומרים את המילים בדרך בקשה, לפי משמעות מילותיו, ובתודעתם הם מרוכזים גם בשמות העולים ממנו.

המשפט “ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד” אינו מגוף התפילה, והוא חותם אותה, מכיוון שהתפילה צופנת בתוכה את שם ה’, ומשפט זה נאמר לאחר הזכרת שם ה’ (כמו שהכהנים והעם היו אומרים בבית המקדש ביום הכיפורים, לאחר שהכהן הגדול הגה את השם באותיותיו). נהוג לומר משפט זה בלחש.

מימדים וספירות

כל צירוף מתוך שבעת הצירופים של האנא בכח יכול לקחת אותנו לספירה מסויימת, מימד רוחני שמעל עולם החומר והאשליה. השימוש בכל צירוף הוא כעין סיסמה סודית שמאפשרת לנו גישה להיכל עליון המלא באוצרות של אור וחכמה.

על פי חכמת הקבלה, כל אחד מבין אותם שבעה צירופים שולט על היבטים שונים של המציאות שלנו, היבטים שהם ביטוי גשמי של אחת משבע הספירות. שבע הספירות מתבטאות בעולם החומר בכמה וכמה צורות, למשל, המימד הרוחני השולט בכל אחד משבעת כוכבי הלכת או אחד משבעת ימות השבוע.

בספר “שער הכוונות” מכתבי האר”י הקדוש מצפת, נאמר שללא תפילת “אנא בכח” לא תהיה לאדם יכולת להתעלות מעל לעולם החומר וכבליו אל המדרגות הרוחניות של כוונה או תפילה. לכן, כדאי להשתמש בתפילת “אנא בכח” כל בוקר, לפני שנצא לעמל היום, לעבודה וליצירה. שם בן מ”ב, הצפון בתפילת “אנא בכח”, מופיע בכל תפילה חשובה בסידור התפילה היהודי, עליו מושתתת האפשרות שלנו לעלות לעולמות רוחניים יותר גבוהים ולשלוט על ערוצי הולכת השפע בחיינו שלנו מן העולמות העליונים לכל היבט מעשי, חומרי או גשמי. בכחה של תפילת “אנא בכח” בכל בוקר, כפי שהאר”י הקדוש מלמד אותנו, להתעלות מעל האשליה של העולם הגשמי ולעלות, מעל האמונות שלנו, מעל המגבלות שלנו ולהיות מסוגלים לפרוץ למודעות חדשה על מנת שכל יום יהיה שונה ומעולה לחלוטין מאלו שקדמו לו.

אפשר לומר את תפילת “אנא בכח”, כמה פעמים ביום ללא הגבלה, לא רק בתחילתו. אפשר להשתמש בה לפני משימה חשובה, כאשר מופיעה בעיה ללא פתרון נראה לעין או בכל מקרה בו יש לנו צורך לתקשר עם העולמות העליונים. החיבור לעולמות העליונים הוא החיבור למימדים בהם אין הגבלה לשפע, לחכמה ולכח החיים. זהו חיבור שמאפשר שינוי, צמיחה, קפיצות קוונטיות ותיקון. תפילת “אנא בכח” עוזרת לנו להיפתח לכל דבר המגיע מן העולמות האלה.

במשך הדורות היתה לתפילת ה”אנא בכח” חשיבות גדולה אצל מקובלים שידעו להשתמש בכח העצום של צירופי האותיות לשיפור הגורל, להתעלות מעל גבולות ההיגיון וההתניה ולתיקון הנשמה, ולכן אפשר למצוא את תפילת ה”אנא בכח” ואת צירופי שם בן מ”ב בקמיעות עתיקים, בשלטים בבתי כנסת וביטויים אומנותיים הקשורים לעולם התפילה והקדושה.

משמעות שבעת הצירופים של תפילת “אנא בכח”

הפסוק הראשון:

“אנא בכח. גדולת ימינך. תתיר צרורה”. אבג יתץ

פסוק זה קשור לספירת חסד, הראשונה מבין שבע הספירות. ספירת חסד מסמלת כח של אהבה, חמלה ונתינה.

ראשי התיבות של הפסוק הראשון בגימטריה – אבג יתץ שווה לגימטריה של המילים “אהבת חינם” – 506.

על פי המקובלים, כוחו של פסוק זה כולל בתוכו את כל יתר הפסוקים והוא מחבר אותנו ישירות לתדר של עץ החיים, ליקום בו הכל אחד, לפני חטא האדם הראשון, לפני שניתץ (אותיות ית”ץ) עולם האחדות. זו המציאות של עולם האמת בה אין הגבלה של חומר, או חסימה של אנרגיה שלילית. צירוף האותיות אבג יתץ מחבר אותנו למציאות של שלמות, אחדות ואמיתיות, עולם האמת. עבודה רוחנית אמיתית מתמקדת בחיבור לתדר הזה. לפסוק זה הכוח להתגבר על כל אשליה של מוגבלות של זמן ומרחב.

על פי ספר הזוהר צירוף זה שולט ב”חלון” הקוסמי השולט בין היתר על כוכב שבתאי השולט על מזלות גדי ודלי.

הפסוק השני:

“קבל רינת. עמך שגבנו. טהרנו נורא”. קרע שטן

פסוק זה קשור לספירת גבורה. ראשי התיבות של פסוק זה: קרע שטן. בכחו של צירוף זה, על פי האר”י להחזיר את העולמות הרוחניים השלמים שנקרעו ונפלו ממקומם אל השלמות. כוחם לקרוע, לבטל ולהמתיק את הדינים ואת אשליית השטן, הרצון לקבל לעצמו בלבד, הגבלה, וכל הדינים שנחווים על ידינו ככעס, שנאה או כל רגש שלילי אחר. בתקיעת השופר משתמשים בצירוף זה לבטל את הדינים על פי האר”י הקדוש. בגימטריה המילים קרע שטן שוות למילה תשכח (728), מכיוון שאנו רוצים להשתמש בצירוף זה על מנת לשכוח את כל הגבולות שהמסגרת של השטן משכנעת אותנו שאנחנו לא יכולים להתגבר עליהם. אלו הן גם האותיות של המילים “שער קטן” בחילוף אותיות. הכוונה כאן היא לסגור את אותם שערים, אותם פתחים קטנים שדרכם אנו נותנים למודעות של השטן להיכנס לחיים שלנו ולגרום לנו לבלבול, אי ודאות וכל אי סדר אחר שמפריע לזרימה האינסופית של האור מלהיכנס אל החיים שלנו.

על פי ספר הזוהר צירוף זה שולט ב”חלון” הקוסמי השולט בין היתר על כוכב צדק השולט על מזלות קשת ודגים

הפסוק השלישי:

“נא גיבור. דורשי יחודך. כבבת שמרם” נגד יכש

פסוק זה קשור בספירת תפארת. ראשי התיבות הם נגד יכש. יש לנו כאן שני צירופים:

א. נגד בגימטריה שווה למילה זן (57). זהו סמל לזרימה של שפע רוחני ופרנסה גשמית. הצירוף “נגד” מורה על כך שהשפע יכול לזרום בחיינו רק כאשר אנחנו מתנגדים לדחף המולד לקחת ולקבל לעצמנו בלבד. רק כאשר אנחנו מתנגדים לאנוכיות ומחליפים אותה בנדיבות ואיכפתיות תפתח ותתגבר הזרימה של השפע בכל מה שנעשה.

ב. יכש, יוצא מסופי התיבות של פסוק “מי שמך לאיש” (שמות, ב’, י”ד). בצירוף זה השתמש משה כדי להרוג את המצרי ובכחו להוציא ולהעלות מכל חפץ או יצור חי את ניצוצות הטוב והאור, עד שלא נשארת שום חיות לכוחות הרוע שבתוכו. במצב כזה יגוועו הרע וימות. צירוף זה יכול לעזור להתחדשות ולחזרה למצב עוברי, טהור וראשוני.

על פי ספר הזוהר צירוף זה שולט ב”חלון” הקוסמי השולט בין היתר על כוכב מאדים השולט במזלות טלה ועקרב.

הפסוק הרביעי:

“ברכם טהרם. רחמי צדקתך. תמיד גמלם.” בטר צתג

פסוק זה קשור לספירת נצח. ראשי התיבות שלו הן הצירוף בטר צתג. בפסוק זה אנו מקבלים את היכולת הנפשית למשוך מחלונות העולם העליון את החזון, הביטחון והוודאות שמביאים את הניצחון האמיתי. זה הכח שמאפשר לנו לקום לאחר שמעדנו, לסיים את שהתחלנו, לעבוד בנחישות, להתגבר על המכשולים, להסיר כל ספק ולהשלים את המשימות הקשות ביותר.

על פי ספר הזוהר צירוף זה שולט ב”חלון” הקוסמי השולט בין היתר על החמה (השמש) השולטת במזל אריה.

הפסוק החמישי:

“חסין קדוש. ברב טובך. נהל עדתך.” חקב טנע

פסוק זה קשור לספירת הוד. ראשי התיבות שלו הם הצירוף חקב טנע. בעזרת פסוק זה אנו יכולים לבקש לראות את סודות היקום ואת האמת שמעל להגיון חמשת החושים.

על פי ספר הזוהר צירוף זה שולט ב”חלון” הקוסמי השולט בין היתר על כוכב נוגה השולט על מזלות שור ומאזניים.

הפסוק השישי:

“יחיד גאה. לעמך פנה. זוכרי קדושתך.” יגל פזק

פסוק זה קשור לספירת יסוד. ראשי התיבות הם יגל פזק. בגימטריה ירך, זהו שם של ניצחון בכל מאבק או מלחמה (שרשי השמות להרמ”ז).

יג’ל פז’ק – בכח השם הזה מתגלה השפע שבא מן היסוד. ‘לכן צריך לכווין להמשיך הגילוי בכח שם זה’ באלף הששי (אדיר במרום, דף קי”ט).

לפיכך יש לך לתת להם עושר מצד צדיק שבו יגל‘ה פ‘דיון ז‘רע ק‘דושים, שממנו יוצא אור, שהוא ‘תורה אור’ (הרמח”ל, תקט”ו תפילות, תפילה נ”ד).

על פי ספר הזוהר צירוף זה שולט ב”חלון” הקוסמי השולט בין היתר על כוכב כוכב (הידוע גם כ”כוכב חמה” או כמרקורי) השולט על מזלות תאומים ובתולה.

הפסוק השביעי:

“שוועתנו קבל. ושמע צעקתנו. יודע תעלומות.” שקו צית

פסוק זה קשור בספירת מלכות. ראשי התיבות שלו הם שקו צית, צירוף זה מחבר לאוצרות האין סופיים המחכים לאנושות בגמר התיקון. חיבור כזה נותן כח בלתי מוגבל בזמן שאנחנו מותשים ומרוקנים.

על פי ספר הזוהר צירוף זה שולט ב”חלון” הקוסמי השולט בין היתר על הלבנה השולטת על מזל סרטן.

לאחר שסיימנו להתכוון על הפסוק השביעי אנו אומרים פסוק נוסף בלחש (פרט ליום כיפור), שמטרתו להוציא לפועל את כל האנרגיה ולכסות אותה על מנת שלא תתפזר ושלא תהיה נתונה לאיזה שהם כוחות שליליים שיספגו את הכוח שהתקשרנו אליו. הפסוק הוא:

ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד

השימוש בתפילת ה”אנא בכח”

ספר הזוהר מסביר לנו שתפילת “אנא בכח” עוזרת לנו לעלות לעולמות רוחניים בדיוק כפי שמלאכים באים ולוקחים אותנו לרמות עליונות. המילים של ה”אנא בכח” הם כנפי המלאכים. אלה הם שבעה מלאכים בעלי שש כנפיים כל אחד, ב – 3 זוגות. כל זוג של אותיות הוא זוג של כנפיים שמעלה אותנו. לכן אנו אומרים את הפסוקים זוגות-זוגות של מילים. אפשר לומר את התפילה ולהתכוון עליה בכמה רמות:

1. הרמה הפשוטה ביותר היא לומר את התפילה תוך כדי התכוונות על שבעת צירופי האותיות, בלבד, מתוך כוונה אחת, והיא להעלות את התודעה שלו מעבר לגבולות השכל, ההיגיון והרגש. כידוע, שימוש בהגיון וברגש שהביאו אותנו למצב מסויים, יכול רק לחזק את אחיזתנו באותו מצב. יעודו של האדם להתעלות בכל יום מעל ההגיון והרגש של האתמול ולהמציא את עצמו ואת סביבתו מחדש. כדי לעשות זאת, מלמדת אותנו חכמת הקבלה שיש להשקיע בעבודה רוחנית שמתמקדת בדבקות בבורא. זוהי, קודם כל, צורת המחשבה שהיא אהבה שאינה תלויה בדבר. דבקות בבורא, שהוא מקור החיים והטוב, היא חיבור לאור אינסופי, שפע ללא גבול, חכמה, אחדות וכל טוב אפשרי. כך נוכל לחזור ליקום כפי שהבורא ברא אותו, שלם והרמוני. לכן, כדאי להתחיל את היום בתפילת ה”אנא בכח”, ולהשתמש בה כל אימת שאנו נתקלים במצב של בלבול, כאוס או צרה. גם ללא מדיטציה, כאשר הזמן והמצב אינם מאפשרים זאת, עצם ההתכוונות על האותיות מועילה.

2. הרמה הגבוהה יותר היא לומר את התפילה במתינות, לעצור לאחר כל פסוק מתפילת ה”אנא בכח” ולהתכוון לכוונות צירופי האותיות כפי שכתוב לעיל. כאשר מתמקדים על הצירוף לדמיין את אורו הלבן של הבורא זורם דרך האותיות וממלא את החיים שלנו, משלים אותם ומתקן על פי מה שנאמר לעיל על כל צירוף וצירוף. אין הגבלה על זמן התפילה, וכל אחד מן הצירופים. הכל לפי הצורך.

3. ברמה המורכבת יותר, אנו מוסיפים על הכוונות הקודמות שליטה על זרימת השפע בחיינו תוך כדי שימוש בצירופי האותיות על פי ספר היצירה המיוחס לאברהם אבינו. הזרימה של השפע והמזל משתנים לפי החודש, היום והשעה. אברהם אבינו מלמד אותנו בספר היצירה שלכל מדרגה רוחנית ביקום יש צירוף של אותיות שמחבר אותנו אליה. ההתמקדות באותיות מעבירה אותנו לאותה מדרגה רוחנית ואז אנחנו יכולים להשתמש בדמיון שלנו כדי לנקות את השפע הזורם מאותו מקום ולהאיר על התחומים בחיינו הצריכים שינוי, תיקון או התעלות וחשיבה יוצרת או השראה.

ימות השבוע – כל פסוק קשור ליום בשבוע לפי סדר הפסוקים בתפילת ה”אנא בכח”, פסוק ראשון – יום א’, פסוק שני, יום ב’, וכן הלאה.

החודשים והמזלות – המזלות נקבעים לפי הלוח העברי בלבד. עם תחילתו של חודש עברי חדש מתחילים להתכוון על אותיות החודש הזה לאחר שאומרים את הפסוק שמתאים לו.

חודש  מזל ואות  כוכב ואות  אותיות צרוף לכוונה

טבת   גדי  ע     שבתאי ב       עב    אבג יתץ

שבט  דלי צ       שבתאי ב       צב    אבג יתץ

כסלו  קשת ס      צדק ג          סג   קרע שטן

אדר דגים ק       צדק ג          קג   קרע שטן

ניסן טלה ה       מאדים ד       דה   נגד יכש

חשון עקרב נ     מאדים ד       דנ   נגד יכש

אב אריה ט       חמה כ         כט   בטר צתג

אייר שור ו         נגה  פ          פו    חקב טנע

תשרי מאזניים ל  נגה פ         פל    חקב טנע

סיון תאומים ז      כוכב ר       רז     יגל פזק

אלול בתולה י      כוכב ר       רי      יגל פזק

תמוז סרטן ח     לבנה ת      חת     שקו צית

להורדת דף התפילה והכוונות

4. האר”י הקדוש מלמד כוונה חשובה הנקראת “תיקון הנפש”. זוהי כוונה על צירופים של אותיות שם המפורש – יהו”ה, שיכולה לעזור לנו להזרים לחבר את אברי הגוף שלנו לאור הבורא ולהרמוניה של עץ החיים. כוונה כזאת יכולה לכוון כל אבר בגוף למצב ההרמוני, העוברי הראשוני שלו. התוצאה המעשית תהיה שיפור רמת החיסון של הגוף, ושיפור תפקוד שלו. ניתן למצוא את צירופי האותיות של “תיקון הנפש” בחלק גדול מסידורי התפילה הספרדיים לפני תפילת שחרית.

יש לזכור שלשם בן מ”ב, או ראשי התיבות של ה”אנא בכח” יש עוצמה אדירה. יש להשתמש בהם במודעות מתאימה, בכבוד, בטהרה ובנקיות. כדאי לעשות זאת ברוגע, תוך כדי ישיבה על כסא בגו ישר. רצוי לנשום מספר נשימות עמוקות וסדירות לפני תחילת התפילה כדי להקל על ההתכוונות וההתמקדות. מאוחר יותר, לאחר שלמדנו והתרגלנו לתפילה כך שהיא הופכת לנו לטבע שני, ניתן להשתמש ב”אנא בכח” גם תוך כדי הליכה או נהיגה על מנת לשפר את מצב המודעות, בעיקר במצבי חירום.

על מנת להשיג תוצאות נראות לעין ומורגשות בלב יש לזכור את המילים “יגעת ומצאת, תאמין”, וזה תלוי ברצון, בחשק ובהתלהבות. מי שיעשה כך ויכניס את תפילת ה”אנא בכח” לחייו , מובטח לו שחייו ישתנו לטובה, במהרה.

העיקרון החשוב ביותר שחכמת הקבלה באה ללמד אותנו הוא שלכל אדם היכולת להסיר את השלילי, המבלבל והכואב, מן החיים שלו: כאב גופני ונפשי, בעיות אישיות ובעיות במערכות יחסים, מחלות, אסונות ושאר דברים הנראים כחוסר מזל.

רוב בני האדם חושבים שאין דרך אלא ללמוד לחיות עם הכאב והתסכול. הם חושבים שהסבל הוא בלתי נמנע והוא רק גדל עם הגיל. חכמת הקבלה מלמדת אותנו שלכל אדם יכולת לשלוט בחייו ולשנות את גורלו, במימד הרוחני, במימד החברתי ובמימד של הפרנסה והבריאות.

תפילת ה”אנא בכח” וסידור התפילה היהודי

במשך הדורות תפילת “אנא בכח” נכנסה לתוך סידור התפילה הרגיל בכל העולם היהודי. היא נמצאת בתפילת שחרית, בקורבנות של השחר, בתפילת מנחה, בסידורים מסויימים וכן בקבלת שבת לפני מזמור “לכה דודי”. בדורות האחרונים נזנחה התפילה ובהרבה מקומות מדלגים על אמירת “אנא בכח” מסיבות שונות ומשונות.

שמע ישראל ו”אנא בכח”

בגלל החשיבות העצומה של שם בן מ”ב ככלי להתעלות מעל עולם החומר, אשליותיו וההיגיון המגביל שלו, ניתן למצוא אותו מוצפן בכל התפילות החשובות של היהדות, שמקור כולן בחכמת הקבלה. למשל, הפסקה הראשונה של “קריאת שמע” (קריאת שמע היא אוסף של פסקאות מן התורה) מכילה 42 מילים, כאשר כל מילה מקבילה לאחת מ- 42 האותיות של שם בן מ”ב. ניתן כיום למצוא סידורים שבהם מצוין שם בן מ”ב מעל מילות פיסקה זו בתפילת שמע.

תפילת שמונה עשרה ו”אנא בכח”

דוגמא נוספת היא תפילת “שמונה-עשרה”. תפילת “שמונה-עשרה” היא תפילת “עמידה”, היא התפילה השנייה בחשיבותה אחרי “תפילת שמע”. הברכה הראשונה בתפילת זו מכילה 42 מילים ע”פ ספר הזוהר ועל פי חכמת הקבלה, כל מילה כנגד אחת מאותיות שם בן מ”ב לפי הסדר. בהרבה סידורים זהו אינו המצב בשל טעויות שנשתרבבו בדפוס במשך מאות שנים של הדפסה.

הקדיש ו”אנא בכח”

תפילה חשובה נוספת בסידור התפילה העברי – ה”קדיש” – מכילה פיסקה חשובה שמילותיה: “וישתבח. ויתפאר. ויתרומם. ויתנשא. ויתהדר. ויתעלה. ויתהלל”. אלו הן שבע מילים, שבכל אחת שש אותיות. מילים אלה מקבילות לשבעת הצירופים של שם בן מ”ב. כל אחת מן המילים מתחילה באות ו’ שמספרה 6, עוד רמז לששת האותיות בכל אחד משבעת הצירופים של שם בן מ”ב.

ללימוד נוסף על תפילות, מדיטציות, כוונות ועוד אפשר להיכנס לאוניברסיטה של חיים קבלה.

אנא בכח ושם בן מ”ב באמנות, קמיעות ותכשיטים

משום חשיבותה הרבה של תפילת ה”אנא בכח”, ככלי תפילה ובעיקר בעיתות צרה, היו התפילה ובעיקר צירופי האותיות של שם בן מ”ב לנושא מרכזי ביצירות אמנות רבות לאורך ההיסטוריה היהודית. המוטיב הזה שולב בצורה דומיננטית בתמונות שהתנוססו על קירות בתי הכנסת בקהילות יהודיות ברחבי העולם כולו. כמעט שלא היה ניתן למצוא בית כנסת שלא החזיק ביצירות כאלו על קירותיו, ובעיקר בכותל המזרח הפונה לירושלים באירופה ובצפון אפריקה.

תכשיטים רבים שנוצרו בקהילות היהודיות השונות במערב או במזרח נושאים את המוטיב הזה, גם כן, בעיקר, בהשפעה של קמיעות רבים שנוצרו עם צירופים אלו.

לתצוגה של יצירות כאלו ניתן להכנס למוזיאון עולם מושלם.