גבול

המסך שבכל מדרגה עושה “גבול” במדרגה.

גבורה

ספירת גבורהדין, הספירה השניה בז”א, קו שמאל של המשולש העליון. רצון לקבל, לקיחה ועיכוב.
יצחק אבינו הוא המרכבה של ספירת גבורה.

גורל

לפי חוכמת הקבלה בנוי היקום על עקרון של סיבה ותוצאה. לכל תוצאה גשמית יש סיבה רוחנית שהובילה אליה. המושג “גורל עיוור” איננו קיים.