צדקה

צדקה – מצוה, פעולת נתינה שנעשית מתוך כוונה להניע את השפע מן העולמות העליונים אל העולם הזה ולפעול פעולה.

צמצום

עם הבריאה חלק האור עם הכלי הנברא אין סוף של טוב וכאשר התעורר בכלי הרצון להשפיע גם כן (כאשר אנחנו מאושרים ומלאים באור, מתעורר בנו חשק לחלוק ולתת כי זה מה שהאור עושה לנו), צמצם זה האחרון את רצונו לקבל והתוצאה של אותו צמצום היא  בריאת העולם הגשמי וזו הסיבה למפץ הגדול.