בחירה חופשית

בינה

ספירת בינה, השלישית מעשר הספירות. התחתונה מג’ הראשונות, חיים בגימטרייה, מאגר החיים. מכונה “אמא עליונה”. בחינה ב’ מד’ הבחינות

בני נוח

בני נוח –
1. כל בני המין האנושי נחשבים כבני נוח והם חייבים לפי התורה ב”שבע מצוות בני נוח” כדי להגיע לתיקון נשמתם. לבני ישראל נוספו מצוות נוספות על אלו.
2. לא יהודים שהחליטו לקבל על עצמם את “שבע מצוות בני נוח” לפי הפרשנות של רבני ישראל.

ברכה

  1. השפע שזורם מן העולמות העליונים אל עולמנו אנו, נקרא ברכה
  2. צירוף של מילים שיוצר את זרימת השפע במהלכה של פעולה שמיועדת למשוך שפע מן העולמות העליונים.

ברכת המזון

ברכת המזון – ברכת המזון נאמרת בסיום הסעודה. מטרתה להעניק לנו יכולת לעכל את האנרגיה הגשמית והרוחנית המצויה במזון שאכלנו.