פה

פה – ספירת מלכות, גי’ 85, שם ס”ג (יוד הי ואו הי=63) וכ”ב אותיות (22).