יסוד

ספירת יסוד, הספירה התשיעית מעשר הספירות, והשישית של ז”א. קו אמצע של המשולש התחתון. איזון, איסוף וסינון. “כל” כי כולל את הספירות שמעליו.
יוסף הצדיק הוא המרכבה של ספירת יסוד.