ספירה

הספירות הן ההארות (השתלשלות) של אור הבורא במדרגות השונות של הכלים הנבראים. מלשון ספר – גבול, וגם ספיר – הארה. כלומר הארה שבגבול. הספירות הן המדרגות השונות של עץ החיים.