מיין נוקבין

ארמית: (מ”ן) מים נקבות. כמו מי מעיין, מים המתעוררים מלמטה.
הארה שמתעוררת ונמשכת כתוצאה מפעולת הכלי עצמו – מלמטה.

מלאכים

מלאכים הם ישויות רוחניות. מלאכים מעבירים מסרים של כוח, הגנה וידע מהעולמות העליונים לעולם הגשמי. עפ”י הקבלה, אנו יוצרים מלאכים באמצעות המעשים שלנו. איכותם ועוצמתם מושפעים מאיכות המחשבה, והמעשה ומעוצמת הרגש של האדם.

מלכות

ספירת מלכות, העשירית והאחרונה מעשר הספירות, והשביעית מז’ הספירות התחתונות. הרצון לקבל, יציאה לפועל, תחתית המדרגה, אחוריים. הכלי של הבריאה, הנשמה. מדרגת השכינה.
דוד המלך הוא המרכבה של ספירת מלכות.

מערכת העיכול

תפקידה של מערכת העיכול הוא להפריד את הטוב מן הרע ולברור את ניצוצות הקדושה מן החומר הגשמי של המזון.