ה’ גבורות

חמש גבורות ודינים.
הכרחי לבניית כלי, סמלן הוא בד”כ האותיות הסופיות מנצפ”ך.

האר”י

רבי יצחק לוריא. חי במאה ה-16. מייסד הקבלה הלוריאנית, הקבלה הספרדית, הקבלה החסידית ורוב תנועות הקבלה של זמננו.

הבורא

מקור הבריאה. מאחר והבורא הוא אינסופי, ומאחר והמוח שלנו אינו יכול לתפוס או לחשוב על אינסופיות, על כן לא ניתן ליתן שם לבורא. “מה שאיננו יכולים לתפוס, איננו יכולים לקרוא לו בשם”. (הרב אשלג)

הבריאה

העולם המוכר לנו הוא תוצאה של תהליך התפתחותי ארוך שהחל הבורא בבריאתו של “כלי” – הוא מקור כל הנשמות. התהליך ההתפתחותי הוא קוונטי ועל כן הוא קבוע מראש.

הוד

ספירת הוד, השמינית מעשר הספירות. הספירה החמישית של ז”א. קו שמאל של המשולש התחתון, דין.
אהרון הכהן הוא המרכבה של ספירת הוד.

השתלתלות

כל תופעה ביקום היא תוצאה של תהליך של סיבה ותוצאה הנקרא השתלשלות, מלשון שלשלת
(שרשרת), מכיוון שהוא בנוי מסדרה של אירועים שמשתלשלים זה מזה מן האין-סוף עד לעניין עצמו.