נצח

ספירת נצח, הרביעית משבע הספירות התחתונות. קו ימין של המשולש התחתון, נתינה ואהבה.
משה רבינו הוא המרכבה של ספירת נצח.