עיגול

שוויון, העיגול הוא סמל השוויון מעצם ההגדרה שלו בגיאומטריה – כל הנקודות במרחק שווה מנקודה אמצעית אחת.

עין

עין – ספירת חכמה. גי’, 130 כנגד ה’ הוויות
יהוה יהוה
יהוה
יהוה יהוה

עם סגולה

האנשים שיכולים שיש בהם את הסגולה להבטיח את התוצאה. קרי: להביא את האנושות למטרתה הסופית.(מאמר מתן תורה/הרב אשלג)