תפארת

ספירת תפארת ( ת”ת ),

א. ספירת ז”א, מתוך כתרחכמהבינהתפארת ומלכות

ב. השלישית משבע הספירות התחתונות. הספירה השלישית של ז”א. קו אמצע של המשולש העליון, איזון, חיבור וסינתזה. מסך דחיריקיסוד הרוח.
יעקב אבינו הוא המרכבה של ספירת תפארת.

תפוח

התפוח מסמל את קו האמצע בעץ החיים והוא מחבר אותנו עם הספירות שבמשולש העליון של זעיר אנפין (חסדגבורה ותפארת).

תפילה

דרך להתקשר לעולמות עליונים, לשנות גורל, להתמלא בהארה, להשתנות. תפקיד התפילה הוא לשנות את המתפלל ולא את הבורא.