גורל

לפי חוכמת הקבלה בנוי היקום על עקרון של סיבה ותוצאה. לכל תוצאה גשמית יש סיבה רוחנית שהובילה אליה. המושג “גורל עיוור” איננו קיים.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.