זעיר-אנפין

זעיר אנפין – ספירת זעיר אנפין (ז”א) מייצגת את כח הבורא, הזכר, נתינה וחסדים. לשם אנו מתחברים בתפילות, מצוות ובעשיית חסדים. האות ו’ של שם יהו”ה. עולם יצירה. בחינה ג’.

ייחוד ז”א ומלכות הוא מטרת העבודה הרוחנית. החיבור הזה הוא שמאפשר את זרימת השפע לעולם.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.