לחם ביזיון

בושה, חוסר יכולת לקבל. ארמית: נהמא דכסופא
הביזיון שבקבלת מתנת חינם.
לחם ביזיון הוא המקור הראשון לבעיות וצרות מכיוון שהתנאי הראשוני לקיום האנושי הוא הסרת לחם הביזיון שבכל מה שאנו מקבלים וזאת ע”י נתינה, אור-חוזר ועבודה בתורה ובמצוות לשמה.
כל זמן שלא הסרנו את לחם הביזיון לא נוכל להחזיק בשום הארה, מילוי, תחושת הישג או סיפוק.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.