קו אמצע

קו האמצע מסמל את התפארתאיזון, לקבל על מנת לתת, שלימות, הנגד המחבר שיוצר את המעגליות והזרימה, יסוד האוויר.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.