קטורת

  1. קטורת היא כלי רוחני עוצמתי. היא נועדה לשפר את מצב המודעות, או להסיר/להרחיק כוחות שליליים.
  2. קטורת הסמים ששימשה בבית המקדש הכילה אחד עשר מרכיבים (סמנים) והייתה בעלת כח רוחני גדול, ועל כן רק הכהן הגדול השתמש בה. עפ”י הזוהר, החלק בתורה המתאר את הקטורת הוא בעל כוחות, וקריאתו היא סגולה להינצל מן הדינים
This entry was posted in . Bookmark the permalink.