רוח

רוח, על פי חכמת הקבלה, זו המדרגה שמעל הנפש, כנגד עולם יצירה, ספירת זעיר אנפין. הנפש היא פסיבית, יצרית וקשורה להישרדות ולצרכים הבסיסיים של הקיום. הרוח היא המדרגה של לקיחת יוזמה פרואקטיבית, כוח התגברות – התגברות על האינסטינקטים, היצר ומאוויי הגוף החומרי וההמרה, וההמראה אל המציאות של הארה, חזון, וכל מה שנשגב.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.