בני נוח

בני נוח –
1. כל בני המין האנושי נחשבים כבני נוח והם חייבים לפי התורה ב”שבע מצוות בני נוח” כדי להגיע לתיקון נשמתם. לבני ישראל נוספו מצוות נוספות על אלו.
2. לא יהודים שהחליטו לקבל על עצמם את “שבע מצוות בני נוח” לפי הפרשנות של רבני ישראל.