גבורה

ספירת גבורהדין, הספירה השניה בז”א, קו שמאל של המשולש העליון. רצון לקבל, לקיחה ועיכוב.
יצחק אבינו הוא המרכבה של ספירת גבורה.