כתר

ספירת כתר, הראשונה מעשר הספירות, עילת העילות,
סיבת הסיבות. כתר מלשון-מכתר, מסובב, שולט
הזרע של הבריאה ושל כל פרט בה.