מערכת העיכול

תפקידה של מערכת העיכול הוא להפריד את הטוב מן הרע ולברור את ניצוצות הקדושה מן החומר הגשמי של המזון.