עם סגולה

האנשים שיכולים שיש בהם את הסגולה להבטיח את התוצאה. קרי: להביא את האנושות למטרתה הסופית.(מאמר מתן תורה/הרב אשלג)