צדקה

צדקה – מצוה, פעולת נתינה שנעשית מתוך כוונה להניע את השפע מן העולמות העליונים אל העולם הזה ולפעול פעולה.