תפוח

התפוח מסמל את קו האמצע בעץ החיים והוא מחבר אותנו עם הספירות שבמשולש העליון של זעיר אנפין (חסדגבורה ותפארת).