בינה

ספירת בינה, השלישית מעשר הספירות. התחתונה מג’ הראשונות, חיים בגימטרייה, מאגר החיים. מכונה “אמא עליונה”. בחינה ב’ מד’ הבחינות

This entry was posted in . Bookmark the permalink.