גבול

המסך שבכל מדרגה עושה “גבול” במדרגה.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.