מיין דוכרין

בארמית: מ”ד, מים זכרים. כמו מי גשם, אורות שמגיעים מלמעלה.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.