מיין נוקבין

ארמית: (מ”ן) מים נקבות. כמו מי מעיין, מים המתעוררים מלמטה.
הארה שמתעוררת ונמשכת כתוצאה מפעולת הכלי עצמו – מלמטה.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.