מערכת העיכול

תפקידה של מערכת העיכול הוא להפריד את הטוב מן הרע ולברור את ניצוצות הקדושה מן החומר הגשמי של המזון.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.